Karriere Buskerud: Samlet karriereveiledere fra Europa

Vertskap for utvekslingsopphold med karriereveiledere fra Europa.

Bilde av en gruppe karriereveiledere - Klikk for stort bildeUtvekslingsopphold: Elleve karriereveiledere fra Spania, Luxembourg, Irland, Tyskland, Sverige, Estland, Frankrike og Nederland besøkte Norge. Karriere Buskerud / Buskerud fylkeskommune

Karriere Buskerud var nylig i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vertskap for et utvekslingsopphold.

Karriereveiledere fra Spania, Luxembourg, Irland, Tyskland, Sverige, Estland, Frankrike og Nederland deltok i besøket i Norge.

Utvekslingen er gjort i samarbeid med Euroguidance/HK-dir og  Academia-nettverket.  Erfaringsdeling på tvers av landegrenser er et av Karriere Buskeruds satsningsområder. 

Reiser ut og lærer av hverandre

Hvert år gir dette nettverket karriereveiledere i Europa muligheten til å reise ut og lære av hverandre.

Gjestene fikk en innføring i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, deltok i jobbskygging på ungdomsskoler, videregående skoler og karrieresentre, og besøkte fagmiljøet knyttet til Master i karriereveiledning ved USN.

We share the same hope, dreams and fears on behalf of our students, and have so much to learn from each other!

Åpner nye perspektiver

I tillegg til at Karriere Buskerud og direktoratet tar imot gjester, sendes karriereveiledere fra skolesektoren i hele landet ut på lignede opplegg ulike steder i Europa, og tar med nyttige erfaringer og ideer tilbake.

Det åpner nye perspektiver å se egen praksis i lys av et europeisk fagfellesskap!

– Takk til Drammen videregående skole, Hokksund ungdomsskole, Kongsberg videregående skole, Oppfølgingstjenesten i Kongsberg, Åssiden videregående skole, OPUS Drammen, Buskerud videregående skole og Valle Hovin videregående skole, som ryddet plass i en travel hverdag og åpnet dørene for jobbskygging, avslutter Kristine Novak, leder for Karriere Buskerud.

Karriere Buskerud

  • Karriere Buskerud er et partnerskap mellom Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud.
  • I karrieresenterne samarbeider ansatte fra fylkeskommunen, NAV og kommunene om å gi karriereveiledning til enkeltpersoner og grupper.
  • I tillegg driver karrieresenterne kompetanseheving av karriereveiledere i NAV og i grunnopplæringa. 
  • Karrieresenterne bidrar også i omstillingsprosesser i arbeidslivet.
  • Arbeidet utføres etter HK-dir og Etiske retningslinjer for karriereveiledning | HK-dir (hkdir.no)