Værsituasjonen: Tannklinikkene avlyser planlagt behandling mandag

Grunnet farevarsel om svært krevende vei- og kjøreforhold, avlyser de fleste tannklinikkene i Buskerud all planlagt tannbehandling mandag 22. januar. Unntaket er tannhelsetjenesten i Hallingdal. Det vil være beredskap for akuttbehandling for de som trenger øyeblikkelig hjelp.

Illustrasjonsfoto: tannlegeutstyr - Klikk for stort bilde Pixabay


Det er fylkeskommunens kriseledelse og seksjon for tannhelse som har tatt avgjørelsen om stenging. Tannhelsetjenesten i Hallingdal er ikke omfattet av varselet, og vil derfor holde åpent som planlagt.

Fylkesdirektør for samfunn, plan og tannhelse Hilde Hermundsgård Reine. - Klikk for stort bildeFylkesdirektør for samfunn, plan og tannhelse, Hilde Hermundsgård Reine. Buskerud fylkeskommune / Morten Brakstad.

– Vi har fulgt situasjonen og informasjon fra veimyndighetene løpende gjennom helgen, og besluttet i dag å stenge de fleste tannklinikkene mandag, sier fylkesdirektør for samfunn, plan og tannhelse, Hilde Hermundsgård Reine. 

– Det er aldri en enkel beslutning å ta som helsemyndighet, men i dette tilfellet må vi prioritere sikkerheten til både pasienter, ansatte og de andre som ferdes på veiene i fylket. Vi beklager den ulempen det har for våre pasienter at behandling blir utsatt.

Pasienter som får avlyst sine timer, vil få informasjon på SMS eller telefon, og nye timeavtaler tilsendt fra tannklinikkene. 

Beredskap for akuttbehandling

Det etableres beredskap for akutt behandling. Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp kan ringe telefon 31 01 29 30 og få veiledning derfra.