Skjema for samarbeidspartnere

Tannhelsetjenesten i Buskerud samarbeider blant annet med helse- og omsorgstjenesten, fengselshelsetjenesten, flyktningtjenesten, asylmottak, helseforetak og krisesentre. Ulike skjema som skal brukes av våre samarbeidspartnere finnes på denne siden. 

Skjema