Tannhelsetjenester

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud. Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester, og er den største pasientgruppen. Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannhelsetjenester. Hvem som har rett på gratis tannhelsetjenester er regulert i Lov om tannhelsetjenesten.

De klinikkene som har kapasitet, tar også imot voksne, ordinært betalende pasienter.

Disse pasientgruppene har rett til gratis tannhelsetjenester

Refusjon av reiseutgifter ved tannbehandling

Etter gitte kriterier får prioriterte pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten dekket nødvendig ledsagers reiseutgifter til og fra tannklinikken. Les mer om refusjon av reiseutgifter.

Tannhelsetjenester for betalende pasienter

Mange av tannklinikkene tar også imot voksne, ordinært betalende pasienter. Tilbudet til voksne varierer noe fra klinikk til klinikk. Ta kontakt med tannklinikken som er nærmest der du bor for å få vite om de har kapasitet til å ta imot voksne. Som voksen betalende pasient har du ikke rett til gratis tolk, men dette er en tjeneste du kan betale for. Les mer om tolk.

Les mer om priser for tannhelsetjenester ved Buskerud fylkeskommunes offentlige tannklinikker.

Se også