Tannskader

Ved alle typer tannskader bør du ta kontakt med en tannklinikk så raskt som mulig. Les hva du bør gjøre ved ulike typer tannskader.

Kontaktinformasjon

Ulike typer tannskader

Når skal du kontakte lege?

  • Hvis det er jord i sår etter ulykke/uhell ta kontakt med lege for vurdering av stivkrampesprøyte.
  • Hvis det er vanskelig å bite sammen etter en ulykke/uhell, ta kontakt med tannklinikken eller lege for undersøkelse av eventuelt kjevebrudd.
  • Det er viktig at tannen blir ferdigbehandlet etter skaden.

Registrere skade hos NAV og forsikringsselskapet ditt

  • Sørg alltid for at skademelding sendes til NAV trygd, selv om det gjelder personer som er 18 år eller yngre. Dette er fordi senskader kan oppstå i voksen alder, og når skaden er registrert kan man i visse tilfeller søke tilskudd til behandling.
  • Skademelding til NAV kan sendes av arbeidsgiver og skole. (Ved skade på fritiden der privat forsikring er aktuell, sendes skademeldingen av pasienten selv/pårørende.)
  • Ta alltid kontakt med ditt forsikringsselskap hvis du har skadeforsikring. Tannlegen får tilsendt tannlegeerklæring for utfylling etter at skademelding er registrert (gjelder både NAV og privat forsikring). 
  • Det er viktig at tannen blir ferdigbehandlet etter skaden. Oppbygging, rotfylling og røntgenkontroller må fullføres hvis forsikring skal gjelde.
  • Husk at foreninger, lag og lignende ofte har kollektive forsikringer for arrangementer.