Melde feil på fylkesvei

Har du oppdaget feil på en fylkesvei? Meld inn til oss! Du markerer feilen i et kart og beskriver den kort. Gå til løsningen via knappen nedenfor.

Meld inn feil på fylkesvei    

Henvendelsene blir behandlet innenfor arbeidstiden. Tiden det tar å utbedre feilen vil variere etter type feil.

Akutte hendelser

  • Ring nødnummer om det er en akutt hendelse med fare for liv og helse.
  • Ring 175 ved trafikkfarlig hendelse på vei som krever rask behandling.