Legeerklæring for TT-kort

For at din pasient skal få TT-kort må du som lege sende inn legeerklæring. I tillegg må pasienten søke om TT-kort i eget skjema.

Informasjonen i denne artikkelen er for leger. Er du pasient eller pårørende? Søk om TT-kort

Hva må du som lege gjøre? 

Alle tidligere søknadsskjemaer fra før 1. januar 2021 må kastes og det nye skjemaet om TT-kort brukes av deg i ditt fagsystem. Dersom vi mottar søknader på gamle skjemaer, vil vi ikke behandle søknadene for dine pasienter. 

Du og din pasient må gjøre to ting

  1. Du som lege må sende inn legeerklæring til Buskerud fylkeskommune.
  2. Når du har sendt inn legeerklæring må din pasient søke om TT-kort

Legeerklæring

I legeerklæringen, som legen skal sende inn, spør vi om flere detaljer rundt funksjonsnedsettelsen til pasienten og hva som gjør at vedkommende ikke kan reise med kollektivtrafikk. 

Send inn legeerklæring for TT-kort (fylles ut av lege)

Husk å minne pasienten på å søke om TT-kort etter at du har sendt legeerklæringen.

Fylkeskommunen behandler søknaden

Det er fylkeskommunen som skal avgjøre søknaden, og det er viktig at vi får så presis og fullstendig informasjon som mulig om sammenhengen mellom funksjonsnedsettelsen og det at søkeren ikke kan reise kollektivt. 

Lover og regler