Søk om TT-kort (tilrettelagt transport)

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse.

Hvem kan få TT-kort?

Du kan få TT-kort hvis:

Du får ikke TT-kort hvis du:

 • disponerer egen bil og kan kjøre den selv
 • får grunnstønad til til transport eller bilstønad fra NAV
 • er under 10 år
 • har vansker med å bære varer, bagasje eller annet mellom hjem og stoppested, gir ikke rett til TT-kort
 • har begrenset tilbud av offentlig transport på hjemstedet gir ikke rett til TT-kort

Har du fast plass på sykehjem eller tilsvarende boformer, må du eller fastlegen din beskrive i legeerklæringen konkret hvilket transportbehov du har som ikke dekkes av kommunen. 

TT-kort er til drosjereiser

TT-ordningen er ment til fritidsreiser med drosje. Det er fylkeskommunen som avgjør hvor mye tilskuddet blir på gjennom det årlige budsjettet. Derfor kan tilskuddet variere fra år til år. Alle får likt beløp. 

Du trenger ikke bruke TT-kortet til reiser som blir dekket av andre tilskuddsordninger, som for eksempel:

Hvor mye penger får jeg?

Første halvår 2024 er grunntilskuddet for TT-kort 2200 kroner. Det er to utbetalinger i året.

Det er ikke mulig å søke om ekstra utbetaling. 

​Saldo på kort eller mistet kort

Du kan sjekke hvor mye du har igjen på kortet på flere måter:

 • Sjekk saldoen ved å skrive inn brukernummeret ditt på rtt.no/tt. Brukernummeret ditt står på TT-kortet.
 • Send SMS med brukernummeret til 40 46 60 00.
 • Ring Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 00. Det er Rogaland Taxi som administrerer TT-kort for Buskerud fylkeskommune.
 • Spør drosjesjåføren som kan fortelle deg saldoen din.
 • Har du mistet eller blitt frastjålet kortet, eller fungerer ikke kortet, kontakt Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 00

Søk om TT-kort

For å få TT-kort må to ting gjøres:

 1. Legen din må sende inn legeerklæring til Buskerud fylkeskommune i eget skjema. Slik sender legen din legeerklæring
 2. Når legen din har sendt inn legeerklæring kan du eller din verge søke om TT-kort. Vi behandler ikke søknaden din før legen har sendt inn legeerklæring.

I søknaden om TT-kort må du svare på:

 • hvem du er 
 • hvor du bor og hvordan du reiser i dag 
 • hva slags funksjonsnedsettelse du har 
 • hvorfor du ikke kan reise med kollektivtrafikk
 • om du får støtte til transport fra NAV 

Du trenger ikke passfoto for å søke.

Søk om  TT-kort

Har du ikke BankID?

Hvis du ikke kan bruke det elektroniske søknadsskjemaet fordi du for eksempel ikke har BankID, kan du bruke papirskjema: Søknad om TT-kort. (PDF, 459 kB)

Dette skjemaet inneholder en del som pasienten eller vergen må fylle ut, og en legeerklæring som legen må fylle ut. Du kan sende skjemaet på to måter:

 1. Fyll ut skjemaet digitalt og send det til oss via eDialog.
 2. Skriv det ut på papir og send til vår postadresse.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke når som helst i løpet av året. 

Behandlingstid – svar på søknad om TT-kort

 • Det tar inntil fire uker å behandle en søknad om TT-kort. 
 • Du får tilsendt TT-kortet i posten så fort vi har godkjent søknaden din. Det er ikke ventelister.
 • Hvis det kommer mange søknader samtidig, kan det hende det tar lenger tid. Da vil du få beskjed om det. 

Legeerklæring som lege fyller ut

Legeerklæring for TT-kort 

TT-kort fra tidligere ordninger

Les mer om reglene hvis du har TT-kort fra gammel ordning.

Ofte stilte spørsmål om TT-kort

Kontakt TT-kontoret

Ikke send personopplysninger på e-post til oss. Vil du kontakte oss på e-post, må du bruke eDialog.

Kontakt Buskerud fylkeskommune

Sjekke saldo på kort eller mistet kort