Felles utspill om bedre togtilbud mellom Drammen og Kongsberg

– Jernbanen er svært viktig i vårt område. Vi har mange pendlere, og potensialet for å få enda flere til å ta toget er stort. For å få det til, må togene gå oftere, sier fylkesordfører Tore Opdal Hansen(H).

Bilde av buss på Kongsberg - Klikk for stort bildeKnutepunkt Kongsberg sett fra lufta. Christian Stelzl / Brakar

Sammen med ordførerne i Buskerudbysamarbeidet har han kommet med et utspill til samferdselsministeren om bedre togtilbud i Buskerudbyen.

Fylkesordføreren mener det er viktig å komme med disse signalene nå, før behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP).

Buskerudbysamarbeidet er et forpliktende samarbeid der fylkeskommunen, Statens vegvesen, jernbanedirektoratet, Statsforvalteren i Oslo og Viken, og kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen og Lier er med.

Samarbeidet jobber for å løse felles utfordringer innen transport, miljø og arealutvikling. Geografisk strekker Buskerudbyen seg fra Kongsberg til Lier. 

En god stasjonsstruktur

 I fjor var det over 6,5 millioner av- og påstigninger innenfor Buskerudbyen,

Buskerudbyen har et fortrinn få andre byområder kan skilte med. Hele ti jernbanestasjoner binder bybåndet i regionen sammen. Det må utnyttes bedre for å få flere til å velge tog fremfor bil.

Økt frekvens på dagens skinner er helt i tråd med NTP-målet om å få mer ut av infrastrukturen vi allerede har.

Mennesker på togperrong - Klikk for stort bildeFylkesordfører Tore Opdal Hansen er opptatt av at det blir et bedre togtilbud mellom Drammen og Kongsberg. Buskerud fylkeskommune

Felles mål om to tog i timen til Kongsberg

En ny utredning gjort i regi av Buskerudbyen, viser at det kan være mulig å få flere togavganger til Hokksund og Kongsberg til en brøkdel av den prisen som har vært anslått tidligere.

Kongsberg har et sterkt teknologimiljø som tiltrekker seg mange pendlere. Teknologimiljøet er i utvikling, og har behov for å rekruttere flere tusen nye ansatte de neste årene.

– Skal de lykkes, er det viktig å ha et godt kollektivtilbud. Derfor er det viktig å ha et mål om to tog i timen til Kongsberg, sier Opdal Hansen.

Må settes av midler i å utvikle togtilbudet mellom Drammen og Kongsberg

I dag er det kun ett tog i timen mellom Drammen og Kongsberg mesteparten av døgnet, samt noe økt tilbud i rush.

Den omfattende utredningen fra Buskerudbyen trekker frem fire ulike scenarier som vil kunne gi økt togfrekvens i hele eller deler av døgnet.

De fire alternativene fra utredningen er:

  • Forbedret togtilbud i rush (kl. 05-07 og kl. 15-17:30) til Kongsberg, anslått kostnad 0-340 mill. kr
  • Utvidet rushtidstilbud (kl. 05-09 og kl. 15-19) til Kongsberg med bruk av fjerntog, anslått kostnad 340 mill. kr
  • To tog i timen med fast halvtimesintervall til Hokksund, anslått kostnad 400 mill. kr
  • To tog i timen med fast halvtimesintervall til Kongsberg, anslått kostnad 5,61 mrd. kr
     

– Grunnlaget Buskerudbyen har lagt frem er et veldig godt utgangspunkt. Så godt, at vi  mener det må settes av midler til utvikling av togtilbudet mellom Drammen og Kongsberg i kommende NTP, sier fylkesordføreren.

Fire tog i timen fra Brakerøya stasjon er helt nødvendig

Nytt sykehus på Brakerøya skal stå ferdig i 2025.I lang tid har det vært lovet fire avganger i timen fra Brakerøya stasjon. Dette skulle tre i kraft fra desember 2025.

Fire avganger i timen fra Brakerøya har også vært en forutsetning for planleggingen av trafikken i området.

Nye signaler fra Jernbanedirektoratet tilsier at dette likevel ikke kan tas for gitt, og det bekymrer fylkesordføreren.

– Når mange tusen ansatte og pasienter skal til og fra området hver dag, er det behov for flere avganger enn to stopp i timen, som er situasjonen i dag. Vi ber derfor departementet gjør det som er mulig for at det skal bli fire stopp i timen som forutsatt, sier Opdal Hansen

Nytt sykehus på Brakerøya blir både et regionalt helsetilbud og en stor arbeidsplass for hele regionen. I tilknytning til sykehuset kommer det også en helsepark med mange arbeidsplasser. I tillegg er det store planer for utvikling av Fjordbyen Lier og Drammen.