Åssiden vgs. deltar på nasjonalt forsøk om vurdering av orden og atferd

Åssiden vgs deltar i Utdanningsdirektoratets nasjonale forsøk om vurdering av elevers orden og oppførsel uten bruk av karakterer.

Bilder viser en ansatt og elev i undervisningssituasjon med en pasientdukke på helsefag - Klikk for stort bildeÅssiden vgs deltar i Utdanningsdirektoratets nasjonale forsøk om vurdering av elevers orden og oppførsel uten bruk av karakterer. Bildet er tatt i undervisningssituasjon i en annen sammenheng

I forsøket skal skolen utforske alternative vurderingsmetoder som kan erstatte de tradisjonelle karakterene i orden og atferd. Åssiden vgs. vil bruke forsøksordningen til å fokusere på elevens personlige utvikling og vektlegge sosial læring.

Styrke sosial kompetanse

Ved å erstatte karakterer med utviklingssamtaler, vil elevene få konstruktiv og tilpasset tilbakemelding, som skal styrke deres sosiale ferdigheter. Skolen vil også bruke forsøket til å utvikle et enda mer inkluderende og støttende læringsmiljø, en helhetlig utvikling hvor både elever og lærere jobber sammen for et positivt og engasjerende skolemiljø, i tråd med fagfornyelsen. For mer informasjon, besøk udir.no.

En viktig begrunnelse for forsøksordningen er at dagens karaktersystem ikke er i tråd med intensjonene i læreplanverket om sosial læring og utvikling. I dagens ordning blir sluttvurderingen eleven får i orden og atferd på vitnemål og kompetansebevis stående gjennom hele livet. Det finnes ingen mulighet for å forbedre karakteren i orden og atferd, slik man kan med vurdering i fag. Et annet poeng er at dagens ordning kun gir mulighet for å gå ned i karakter, da alle starter skoleåret med «God», som er beste vurdering.

Endringer i ordensreglementet

I prosjektet skal skolen utvikle vår vurderingspraksis, mens Utdanningsdirektoratet vil fasilitere deling av erfaringer.

I praksis betyr dette endringer i ordensreglementet:

·       §5 Plikter: 2. og 3. avsnitt utgår

·       §9 Sanksjoner: punkt 9f. utgår

I henhold til Opplæringsloven gjelder fritak knyttet til delene av §3-6, §3-13 og §3-16 som omtaler karakter. Elevene skal fremdeles vurderes i orden og oppførsel jamfør opplæringsloven §3-4, §3-7, §3-11 og §3-13. 

Ordensreglementet finner du her: https://bfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/reglement-og-retningslinjer/ordensreglement/

Frivillig deltakelse

De som deltar i prosjektet, vil ikke få standpunktkarakter orden og atferd på vitnemålet. De vil i stedet få en vitnemålsmerknad på vitnemålet hvor det står at eleven har vært med i dette forsøket.

Deltakelsen i forsøket er frivillig for elevene. De som velger å ikke delta i prosjektet, vil få vanlig standpunktkarakter i orden og oppførsel.

Det er 24 offentlige videregående skoler i landet som er med på prosjektet. Åssiden vgs er eneste skole i Buskerud som er med i forsøket, i tillegg deltar skoler fra Rogaland, Akershus og Østfold fylkeskommune samt Oslo kommune.

Prosjekts hjemmeside finner du her: https://www.ordenogoppfoersel.no/

Bildet viser lærer og elev i samarbeid om en skriftlig oppgave. Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bildeUtvikling av sosiale ferdigheter er et viktig fokusområde i prosjektet for Åssiden vgs. Bildet illustrerer en undervisningssituasjon og er tatt i annen sammenheng