Ordensreglement for elever ved videregående skoler

Reglementet gjelder for elever i Buskerud fylkeskommunes videregående skoler.