Innledet Akan-samarbeid med BaneNor

AKAN er en viktig del av Åssidens forebyggende HMS-arbeid - nå har samarbeidet med en annen storaktør startet! 

Samarbeidspartnere: En smilende gjeng fra BaneNor og Åssiden vgs. Fra venstre: Gunn-Kari Bakke, Per Trondsen, Elisabeth Mona, Kari Pedersen, Terje Wold, Asmira Okanovic, Kristian Svendsen(seniorrådgiver AKAN), Audun Ingebrigtsen, Ida Børslien, Glenn Steen Haugen, André Larsen, og Henning Larsson

Både Åssiden vgs og BaneNor satser tungt på AKAN-arbeidet sitt. I 2023 vant Åssiden vgs AKAN-prisen for sitt mangeårige arbeid. 

BaneNor har også høye ambisjoner for sitt forebyggende arbeid mot rus- og avhengighetsproblematikk. Til tross for svært forskjellige primærvirksomheter,  har organisasjonene har mange likhetstrekk. Nå håper begge at et langvarig samarbeid vil styrke AKAN-arbeidet for ansatte på begge arbeidsplasser. 

En grunnstein i samarbeidet er en felles interesse for lærlinger og unges møte med arbeidslivet. Begge virksomheter ønsker å arbeide for gode holdninger og bevissthet rundt rus- og avhengighetsproblematikk. Trepartssamarbeidet, som også involverer AKAN Kompetansesenter, tar sikte på å styrke elever og lærlingers bevissthet om slik problematikk i møte med arbeidslivet.  

I første samling delte partene erfaringer om forebyggende arbeid og håndteringen av anonymiserte enkeltsaker. Slike erfaringsdelinger er viktige for å videreutvikle god fremtidig praksis. 

For Åssiden vgs er AKAN-arbeidet er en viktig og integrert del i skolens HMS-arbeid og satsning på sosial bærekraft med slagordet “Leaving no one behind”.

Samlingen er et ledd i handlingsplanen for nettverksbygging, der Åssiden vgs strekker seg etter å samarbeide med næringslivet når det gjelder lærlinger, faglige bransjeoppdateringer og det forebyggende AKAN-arbeidet. 

Erfaringsutveksling mellom Audun Ingebrigtsen(ungdomskontakt og AKAN-kontakt, BaneNor, Kari Pedersen(hovedkontakt AKAN, BaneNor), Gunn-Kari BakKe(HR-leder Åssiden vgs) og André Larsen(hovedvernombud, Åssiden vgs)