21. mars - Digitalt seminar om etterisolering og søknadsplikt

KiK-satsningen i Akershus, Buskerud og Østfold og Buskerud bygningsvernsenter inviterer til webinar om etterisolering av eldre tre- og murhus.

 

 

 

 

 

Våre flinke foredragsholdere vil gjennomgå bygningsfysikk, prinsipper for etterisolering av eldre bygg,og vurdering av søknadsplikt for etterisoleringstiltak.

MÅLGRUPPE: Kommunalt ansatte på plan- og byggesak, kultur og kulturminner, m.fl.

TIDSPUNKT: 21. mars kl. 9.00-11.00 på Teams

 LENKE FOR Å BLI MED I MØTET PÅ TEAMS

AGENDA

Kl. 09.00-09.05: Velkommen

Linn Marie Krogsrud, Buskerud fylkeskommune

 

Kl. 09.05-09.25: Bygningsfysikk i et nøtteskall - valg og prioriteringer av etterisoleringstiltak

Ingebjørg Øveraasen, Murbyen Oslo

Ona Flindall, Akershus bygningsvernsenter

 

Kl. 09.25-09.45: Etterisolering av trehus - prinsipper og konkrete eksempler

Ona Flindall, Akershus bygningsvernsenter

 

Kl. 09.45-09.55: Spørsmål

 

Pause 10 min

 

Kl. 10.05-10.25 min: Etterisolering av murhus - prinsipper og konkrete eksempler

Ingebjørg Øveraasen, Murbyen Oslo

 

Kl. 10.25-10.45 min: Kommunens bruk av skjønn – hva er søknadspliktig?

Astrid Skramstad, Akershus fylkeskommune

 

Kl. 10.45-11.00: Spørsmål

 

Kursrekken er en del av regional kulturminneforvaltnings prosjekt Kulturminner i kommunen (KIK). Kursene skal sørge for et kompetanseløft hos kommunalt ansatte. Kursene skal bidra til å støtte kommunene i deres arbeid med å ivareta kulturminner og kulturmiljø som en ressurs for økonomisk, kulturell og miljømessig verdiskapning.