Fransk lærer var på jobbskygging på Eiker videregående skole

Marion Heurtel er engelsklærer på Lycée Joubert-Emilien Maillard i Ancenis vest i Frankrike. I uke 16 og 17 var hun på jobbskygging ved Eiker videregående skole. Dette var en gjenvisitt etter at elever fra historie og filosofi og politikk og menneskerettigheter på Eiker hadde besøkt hennes skole høsten 2023.  

Den franske læreren var både med på undervisning i ulike klasser og trening sammen med lærere. - Klikk for stort bildeDen franske læreren var både med på undervisning i ulike klasser. (Alle foto: Erik Helgerud) Erik Helgerud

I løpet av oppholdet observerte den franske læreren undervisningen i flere økter ved Eiker. Hun ble også kjent med noen av skolens elever, og hun fikk også mulighet til å snakke med lærerne om likheter og forskjeller mellom skolesystemene i de to landene.  

Elever i sosiologi, politikk og samfunnskunnskap på alle trinn er blitt utfordret til å bruke engelsk som undervisningsspråk utenfor engelsktimene.

– Våre elever takler dette godt. En av Marions målsetninger med oppholdet var å undersøke hva som gjør at norske elever klarer seg så godt i engelsk sammenlignet med de franske elevene, forteller lærer Erik Helgerud ved Eiker videregående skole. 

Ellers har flere av elevene utforsket forskjeller mellom de to landene. I samtaler med Marion er de blitt overrasket over at man har så lange skoledager i Frankrike, og at Frankrike har strenge regler mot religiøse symboler på offentlige skoler.

Eiker-elevene syntes det var interessant å snakke med Marion om den franske protestkulturen og alle opptøyene. De har også blitt mer bevisste på hvor mye frihet og trygghet vi har i Norge.

– Vi snakket blant annet om hvor frie norske ungdommer er sammenlignet med de franske, og det er ikke noe jeg har lagt noe særlig merke til før, sier Synne Brock Solberg (elev i 2STC).

Hva fikk den franske læreren ut av oppholdet i Norge?

– Norge har mer ansvarlige elever. I lærer/elev-forholdet er det færre konflikter. Det er tillit begge veier. Det er mye mer bruk av digitale hjelpemidler i Norge. Læreren må dele ut blyanter til noen av elevene. Nordmenn beskriver seg selv som litt reserverte, men jeg synes det var lett å komme i kontakt med elevene. Mange av de som har tatt kontakt har en flerkulturell bakgrunn. Ellers er det mange hyggelige og åpne kolleger, og jeg har observert mange forskjellige undervisningsmetoder, forteller hun.

Den franske læreren var både med på undervisning i ulike klasser og trening sammen med lærere. - Klikk for stort bildeInnebandy-trening etter arbeidstid sammen med norske kolleger ble det også mulighet for. Erik Helgerud

En av dagene hørte man på lydopptak av de franske elevene. De snakket om samfunnsspørsmål som de er opptatt av. Og den franske læreren tok med seg de norske elevenes svar tilbake.

Videre sier hun at det er ønske om å fortsette denne utvekslingen mellom Norge og Frankrike.

– Hvis vi får det til, ønsker vi å sende elever til Norge neste skoleår. Utveksling er rikt og givende både for elever og lærere. Det gjør at man tenker over egen praksis. Jeg skal prøve å ta med meg en liten bit av norsk kultur tilbake til Frankrike, og håper at jeg har lagt igjen noe positivt på Eiker. Og hvis vi får det til, vil vi gjerne fortsette med utvekslingen. Da ønsker vi å sende elever til Norge neste skoleår, avslutter den franske læreren. 

Eiker videregående skole har i over 30 år drevet med  utveksling i ulike fag og med ulike land.  Mange Eiker-elever og -lærere har derfor skaffet seg verdifull kunnskap og erfaring på denne måten. 

(Tekst og foto: Erik Helgerud)