Privatisteksamen ved Gol vgs våren 2024

Viktig informasjon til deg som skal ta privatisteksamen ved Gol vidaregåande skule.

Det er viktig at du leser dette skrivet og informasjon om privatisteksamen på nettstedet til Buskerud fylkeskommune: https://bfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen-og-vitnemal/privatisteksamen/

1.       Dato, tid og sted for eksamen
Informasjon om dato, tid og sted for eksamen publiseres i Privatistportalen (der du meldte deg opp til eksamen) senest 25. mars: https://privatist.inschool.visma.no/. Velg «Mine eksamener» og klikk på aktuell eksamen for å se oppmøtetid og sted. Send e-post til golvgs@bfk.no dersom du ikke finner denne informasjonen.

2.       Legitimasjon
Du må ha med deg gyldig legitimasjon på eksamensdagen. Liste over hva som regnes som gyldig dokumentasjon finner du under Gjennomføring av privatisteksamen - Buskerud fylkeskommune (bfk.no). Er du usikker på om din legitimasjon er gyldig, ta kontakt med privatistskolen golvgs@bfk.no

3.       Fravær/sykdom
Gi beskjed til skolen om du ikke kommer til å møte på eksamen. Ved sykdom må du fremlegge dokumentasjon på dette, for eksempel en legeerklæring. Dokumentasjonen skal gjelde for den aktuelle eksamensdatoen, og skal sendes til skolen så fort som mulig og senest innen 1 uke. Du kan få rett til å utsette din eksamen til neste eksamensperiode gratis. Les mer her  Fravær og avmelding - Buskerud fylkeskommune (bfk.no)

 Dokumentasjon for fravær skal sendes som vedlegg til golvgs@bfk.no

Dette gir ikke rett til utsatt eksamen:

 • Mangel på forberedelse til eksamen gir ikke rett til utsatt eksamen.
 • Dersom du møter opp på skriftlig eksamen og leverer inn din besvarelse, har du ikke rett til utsatt eksamen. Da vil du få en karakter i faget. Dette gjelder selv om du sender inn dokumentasjon i etterkant av eksamensgjennomføringen.
 • Dersom du gjennomfører muntlig eksamen og får oppgitt en karakter, har du ikke rett på utsatt eksamen. Dette gjelder selv om du sender inn dokumentasjon i etterkant av eksamensgjennomføringen.


Hvis du ikke har rett til utsatt eksamen og fortsatt ønsker å ta eksamen i faget, må du selv melde deg opp på nytt i Privatistportalen og betale for oppmeldingen. 

4.       Bruk av digitale verktøy på skriftlig eksamen (og enkelte praktiske eksamener)
De fleste skriftlige eksamener etter nye læreplaner innført i 2020 (LK20) er heldigitale. Det vil si at det ikke er mulig å levere eksamensbesvarelser på papir, og du må ha med egen PC, Mac eller nettbrett for å kunne gjennomføre eksamen. 

Utstyr og tekniske krav

 • Hvis du er elev ved en videregående skole, kan du bruke din skole-PC/Mac.
 • Chromebook kan ikke brukes til eksamen.
 • Skolen har ikke utstyr til utlån. Du har selv ansvar for å kunne bruke ditt eget utstyr, og du er selv ansvarlig for konsekvensene dersom ditt eget utstyr svikter.
 • Du må bruke et operativsystem som er oppdatert siste år. Har du eldre versjon av operativsystemet, kan det hende at du ikke får tilgang til eksamenssystemet.
 • Du må også ha installert siste versjon av nettleserne Edge, Chrome eller Firefox. Har du eldre versjon av nettleseren, kan det hende at du ikke får tilgang til eksamenssystemet.
 • Safari er ikke anbefalt under eksamen.
 • Du må ha installert et tekstbehandlingsprogram som fungerer uten nettilgang, for eksempel Microsoft Word eller OpenOffice Writer.
 • Det er lurt å ha to ulike nettlesere installert, så du kan bytte hvis du får problemer under eksamen. 
 • Les mer om spesifikke krav til utstyr i ulike fag her:

o   Hjelpemidler på privatisteksamen - Buskerud fylkeskommune
o   https://kandidat.udir.no/eksamensinfo

OBS! Til eksamen i engelsk fellesfag (ny læreplan 2020) og til noen eksamener i musikk, må du ha med deg hodetelefoner eller ørepropper på grunn av lytteoppgaver. Kablet utstyr er anbefalt.

OBS! Til noen eksamener må du ha fungerende kamera på maskinen din for å ta bilder av for eksempel tegninger eller utregninger på papir. Se https://kandidat.udir.no/eksamensinfo, som oppgir om du må ha kamera på maskinen din.

OBS! I alle fremmedspråk, også de som bruker et annet alfabet eller skrivesystem, må du kunne skrive på tastatur i språket for å gjennomføre eksamen. Du må laste ned tastatur i forkant av eksamensgjennomføring! Les mer om digital eksamen i fremmedspråk på udir.no


5.       Tilgang til nettbaserte hjelpemidler
Ved de fleste skriftlige eksamener har du tilgang til et begrenset antall nettbaserte hjelpemidler. Dette er likt over hele landet. Kommunikasjonsmuligheter og lenker ut fra nettstedene er sperret. Dette kan føre til treghet eller at noe innhold på nettstedene ikke er tilgjengelig. Vi kan ikke garantere at alle nettstedene fungerer som forventet under eksamen. Fullstendig oversikt over disse hjelpemidlene finner du her: Nettbaserte hjelpemidler på eksamen (bfk.no).

Du må selv skaffe deg de lisensbaserte hjelpemidlene hvis du ønsker å benytte deg av disse. Fysiske ordbøker kan også benyttes i tillegg til ordbøker nedlastet offline på egen PC.


6.       Bruk av digitale verktøy på muntlig og muntlig-praktisk eksamen
Privat PC/Mac/nettbrett/mobiltelefon med åpent internett kan benyttes i forberedelsestiden. Dersom du tar notater digitalt i forberedelsestiden, kan du ta disse med deg inn til eksamen. Under eksamen kan du ikke bruke digitale verktøy til noe annet enn å se på notatene dine.

7.       Skriftlig eksamen
Sjekk dato og sted for eksamen i Privatistportalen og møt opp senest kl. 08.30. Eksamen starter kl. 09.00. Du har selv ansvar for å ta med deg tillatte hjelpemidler på eksamen.

Eksamensreglement finner du her:
Reglement for skriftlig eksamen - Buskerud fylkeskommune

Du kan finne mer informasjon om eksamen i ditt fag på https://kandidat.udir.no/eksamensinfo. Dersom ditt fag har forberedelsesdag, vil du også finne forberedelsesdelen her kl. 09.00 dagen før eksamen.

Informasjon om tidligere eksamensoppgaver, hjelpemidler og vurdering finner du her:
Eksamensoppgaver og eksamensveiledninger (udir.no)

 
8.       Muntlig og muntlig-praktisk og praktisk eksamen
Sjekk tid og sted for eksamen i Privatistportalen og møt opp i god tid. Skolens vestibyle er oppmøtested. Oppgitt starttidspunkt i privatistportalen er oppstart for første forberedelse. Det kan være flere kandidater, så ventetid må påregnes!

Hjelpemidler og gjennomføring kan variere litt avhengig av hvilket fag det er. Følg lenkene under for mer informasjon om gjennomføring av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen:
Retningslinjer for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen - Buskerud fylkeskommune
Fagspesifikke rammer for privatister - Buskerud fylkeskommune


9.       Eksamenskarakterer
Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamener får du oppgitt karakteren på eksamensdagen. Ved skriftlig eksamen er eksamenskarakterene klare ved slutten av skoleåret for våreksamen og i begynnelsen av januar for høsteksamen. Karakterene blir publisert på  Privatistportalen. Det sendes ikke ut melding om at karakterene er klare, du må selv logge deg inn i  Privatistportalen på for å se karakterene.


10.   Klagefrist
Les om klagerett på nettstedet til Buskerud fylkeskommune: Karakter og klage - Buskerud fylkeskommune
Fristen for å klage på en eksamen er 10 dager etter at du har fått tilgang til karakteren.

For skriftlig eksamen, vil du finne en knapp for å klage i Privatistportalen. Denne knappen er tilgjengelig i ti dager. Resultatet etter klagebehandlingen vil også publiseres i Privatistportalen.

For muntlig, muntlig-praktisk og praktiske eksamen, skal du fylle ut og sende klageskjema som vedlegg til «skolens e-postadresse». Du finner klageskjema på nettstedet til Buskerud fylkeskommune: Klageskjema for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen


11.   Vitnemål og kompetansebevis
Vitnemål og kompetansebevis sendes ikke ut automatisk. Du må bestille dette selv via bestillingsskjemaet nedenfor.

 • Hvis du tidligere har vært elev ved en offentlig videregående skole, velger du denne skolen i skjemaet.
 • Hvis du aldri har vært elev ved en offentlig skole, velger du «Annen skole» i skjemaet.
 • Bestill vitnemål og kompetansebevis

  
12.   Kontakt
Hvis du fortsatt har spørsmål etter å ha lest dette skrivet og informasjon på nettstedet til Buskerud fylkeskommune, https://bfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen-og-vitnemal/privatisteksamen/, vennligst send e-post til golvgs@bfk.no