Fravær og avmelding

Hvis du ikke kan møte på eksamen på grunn av sykdom eller andre uforutsette hendelser, får du ikke tilbakebetalt eksamensavgiften, men du har du rett til utsatt eksamen. 

Sykdom og fravær på eksamen

Hvis du ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom eller andre uforutsette hendelser, må du ta kontakt med skolen du skal ta eksamen på så snart som mulig. Du får ikke tilbakebetalt eksamensavgiften, men du har rett til utsatt eksamen hvis du kan dokumentere hva som var årsaken til fraværet, for eksempel med legeerklæring. 

Skolene har normalt en frist for innsending av dokumentasjon, vanligvis én uke. Ta eventuelt kontakt med skolen for å finne ut hva fristen er. 

Retten til utsatt eksamen gjelder for neste eksamensperiode. Etter at du har levert dokumentasjon til skolen, blir oppmeldingen din automatisk overført til neste periode, og du slipper å betale eksamensavgift på nytt. Du er selv ansvarlig for å sjekke at oppmeldingen din er overført i Privatistportalen. 

Vil du utsette eksamen? 

Hvis du ønsker å vente med å ta eksamen av andre grunner enn dokumentert sykdom og andre uforutsette hendelser, må du selv melde deg opp og betale eksamensavgift på nytt. 

Vil du melde deg av eksamen?

Hvis du melder deg av innen oppmeldingsfristen, får du tilbakebetalt eksamensavgiften. Melder du deg av etter oppmeldingsfristen, får du ikke tilbakebetalt eksamensavgiften.

Du kan ikke melde deg av eksamen i Privatistportalen selv. Ta kontakt med eksamenskontoret i Buskerud, som kan hjelpe deg.

Bytte fag innen oppmeldingsfristen