Hjelpemidler på privatisteksamen

Se hva du kan bruke av hjelpemidler på skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Skriftlig eksamen

Hjelpemidler som er tillatt

Ved de fleste skriftlige eksamener er alle hjelpemidler tillatt, men du har begrenset tilgang til internett og det er ikke tillatt å kommunisere med andre. I språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogrammer. Noen fag har todelt eksamen, der del 1 har få eller ingen hjelpemidler.

Eksamensveiledninger til skriftlig eksamen

I eksamensveiledningen for hvert enkelt fag finner du informasjon om oppgavetyper, tillatte hjelpemidler, vurderingskriterier og om du trenger spesiell programvare til eksamen.  

Ta med egen PC, Mac eller nettbrett

Du må ha med deg din egen PC, Mac eller nettbrett på eksamen. Chromebook kan ikke brukes på eksamen. Du har kun tilgang til et begrenset utvalg av nettressurser.

Skolen du skal ha eksamen på, har ikke PC-er eller reserveutstyr til utlån. Skolen gir ikke brukerstøtte til programvare, utskrift, sikkerhetskopiering, flytting av filer og lignende. Du har selv ansvar for å kunne bruke ditt eget utstyr, og du er selv ansvarlig for konsekvensene dersom ditt eget utstyr svikter.

Før skriftlig eksamen må du må ha installert et tekstbehandlingsprogram som fungerer uten nettilgang, for eksempel Word.

Du må også ha installert siste versjon av nettleserne Edge, Chrome eller Firefox. Safari er ikke anbefalt. Det er lurt å ha to ulike nettlesere installert, så du kan bytte hvis du får problemer under eksamen. 

Heldigitale eksamener

De fleste skriftlige eksamener er heldigitale. Det vil si at det ikke er mulig å levere eksamensbesvarelser på papir, og du ha med egen PC, Mac eller nettbrett for å kunne gjennomføre eksamen. 

Hodetelefoner til lytteoppgaver

Til eksamen i engelsk fellesfag (ny læreplan 2020) og til noen eksamener i musikk, må du ha med deg hodetelefoner eller ørepropper på grunn av lytteoppgaver. Kablet utstyr er anbefalt.

Eksamen i fremmedspråk

I alle språk, også de som bruker et annet alfabet eller skrivesystem, må du kunne skrive på tastatur i språket for å gjennomføre eksamen. Les mer om digital eksamen i fremmedspråk på udir.no

Eksamen i realfag og samfunnsøkonomi 2 er ikke heldigitale 

Eksamen i samfunnsøkonomi 2 og de fleste realfagene er todelt. Del 1 skal besvares kun ved hjelp av vanlige skrivesaker og evt. passer, linjal og vinkelmåler. I del 2 er alle hjelpemidler tillatt med unntak av åpent internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. I matematikk er det obligatorisk å bruke digitale verktøy i del 2 av eksamen.

Eksamensreglement

Reglement for skriftlig eksamen i Buskerud

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Hjelpemidler som er tillatt

I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Du kan bruke din egen PC, Mac, nettbrett eller telefon med åpent internett. Dersom du tar notater digitalt i forberedelsestiden, kan du ta disse med deg inn til eksamen. Under eksamen kan du normalt ikke bruke PC, Mac, nettbrett eller telefon til noe annet enn å se på notatene dine. Du finner mer informasjon om hjelpemidler i ulike fag ved å følge lenken under.

Gjennomføring av eksamen

Praktisk eksamen

Hjelpemidler som er tillatt

I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Du kan bruke din egen PC, Mac, nettbrett eller telefon med åpent internett. Hvilke hjelpemidler som er tillatt under selve eksamen, varierer fra fag til fag. Du finner mer informasjon om hjelpemidler i ulike fag ved å følge lenken under.

Gjennomføring av eksamen​​​​​​

Tilrettelegging av eksamen

Forberedelser til eksamen