Avfall er spennende

Elever i 1 ELC har i det siste gjort en spennende «dritt-jobb». De har ved flere anledninger tatt fatt i hva som befinner seg i restavfallet ved skolen. 

Fire elever står rundt en haug med søppel - Klikk for stort bildeSøppelsortering Lier vgs

Gjengen på bildet er i gang med sortering av restavfallet fra 2 .etg i A-bygget, hvorav nesten 80% kunne vært kildesortert. Noe bedre ellers på skolen siden snittet totalt var på 63% feilsortering av restavfallet de tidspunktene man sjekket.

Det helhetlige bildet av avfallet til skolen i 2023 er omtrent slik basert på Norsk Gjenvinning sine tall:

Vi har totalt kastet 18000 kg, hvorav 10000 kg er sortert i ulike fraksjoner:

· 26,5 % er papp og papir,

· 6% er tørkepapir

· 17,5% er matavfall

· 6% el-materiell

· 1,5% plast.

Totalt: en sorteringsgrad på 55,5%

 

Stort potensiale

Elevenes arbeid viser at det er stort potensiale for å sortere ut mer av restavfallet. De foreslår følgende tiltak for å forbedre:

· Oppdatering av info på avfallsfraksjonene

· Bedre informasjon til elevene

· Avfallsstasjoner inne i klasserommene (gjerne slik at elevene tar mer ansvar sjøl)

· Kampanjer med premiering.

Skolen har samarbeid med Vesar i Vestfold som er mottaker av matavfallet fra vårt distrikt. Det er altså et potensiale for å levere mye mer matavfall dit fra oss som blir til nyttige produkter som biogass, Co2 og gjødsel.

En stor takk til faglærer Trine og den ivrige klassen.