Fagtorg

Vi ønsker elever og foresatte på Vg1 og Vg2 velkommen til Fagtorg på Lier vgs, torsdag 9. november kl. 14.15-18.00 i elevkantina.

Her kan foresatte og elever møte faglærere og få en kort samtale om hvordan det går i faget. Det henges opp lister ved inngangen slik at man kan skrive hvilke lærere man ønsker samtale med. 

Kontaktlærer inviterer til utviklingssamtale samme dag, klokkeslett kommer i egen innkalling. 

Elevtjenesten vil også være til stede. 

Velkommen!