Fakta og tall om Buskerud

Kart over Buskeud - Klikk for stort bilde

​​Folketall og bosetning

 • Buskerud har 270 092 innbyggere, det vil si 5 prosent av landets befolkning (31.03.2024)
 • Buskerud har 18 kommuner.
 • I folketall er Drammen kommune den største med 104 625 innbyggere, og Flå kommune den minste med 1 126 innbyggere.
Fem største kommuner i Buskerud med folketall
Nummer Kommune Administrasjonssenter Folketall
1 Drammen Drammen 104 625
2 Ringerike Hønefoss 31 629
3 Kongsberg Kongsberg 28 878
4 Lier Lierbyen 28 570
5 Øvre Eiker Hokksund 20 809

Areal og geografi

 • Areal: 14 694 km2 med ferskvann og øyer
 • Jordbruk: 3,8 prosent av det totale landarealet, mot 3,5 prosent i hele landet.
 • Skogsareal: 51,6 prosent, mot 37,4 prosent i hele landet.
 • Høyeste fjell: Høyeste topp er Folarskardnuten i Hol, 1 933 meter over havet.

Buskerud fylkeskommune

 • Fylkeskommunen eier 12 videregående skoler.
 • Det er 9 900 elever i videregående opplæring, og over 2 180 lærlinger.
 • Det er 1 750 kilometer med fylkesvei i Buskerud
 • Kollektivselskapet Brakar er eid av fylkeskommunen.
 • Fylkeskommunen har ansvar for 25 offentlige tannklikker.

Oversikt over kommuner i Buskerud