Sikkerhet og beredskap

Buskerud fylkeskommune skal på en helhetlig og systematisk måte ivareta sikkerhets- og beredskapsansvaret i organisasjonen.

Kontaktinformasjon

For henvendelser som gjelder Buskerud fylkeskommunes arbeid med sikkerhet og beredskap, ta kontakt med beredskapsleder eller ansvarlig for mediehenvendelser.

For generelle henvendelser

E-post: beredskap@bfk.no

For kontakt med beredskapsleder

Beredskapsleder Guro Hegna Svendsen
Mobil: 91 62 72 45
E-post: gurosv@bfk.no
 

For mediehenvendelser

Kommunikasjonsrådgiver Johanne Reiersrud
E-post: johannreie@bfk.no
Mobil: 99 24 54 81