Fylkesordfører

Fylkesordføreren er den øverste politiske lederen i fylkeskommunen, og er ordstyrer for fylkestinget.

  • Fylkesordfører for Buskerud fylkeskommune er Tore Opdal Hansen (Høyre)
  • Fylkesvaraordfører for Buskerud fylkeskommune er Lavrans Kierulf (Fremskrittspartiet)

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen i dress og med ordførerkjede - Klikk for stort bildeFylkesordfører Tore Opdal Hansen. Morten Brakestad

Vi har en ambisjon sammen. Det er å sørge for at nye Buskerud får en god og positiv utvikling i årene fremover. Da trenger vi å møte fremtiden med utviklingsoptimisme. Vi har en tro på at våre bedrifter, kommuner, frivillige organisasjoner og statlige institusjoner kan lykkes bedre i fellesskap.

Biografi

Tore Opdal Hansen representerer Høyre.
Født: 04.08.1956
Bosatt i Drammen

Fylkesordfører i Buskerud 2023 – d.d.
Høyres nestgruppeleder i Viken fylkeskommune: 2020 – 2023
Styremedlem i KS Kommunesektorens organisasjon: 2020 – 2024
Ordfører i Drammen kommune: 2003 - 2020.
Medlem i fylkestinget i Buskerud: 2003 - 2007

Vært medlem av Drammen bystyre fra 1980 og av formannskapet fra 1984 og frem til 2020.

Har vært ansatt i Høyres organisasjon siden begynnelsen av 1980-årene. Senest som informasjonssjef i Oslo Høyre 1993 – 2003.

E-post: Fylkesordfører

Fylkesvaraordfører Lavrans Kierulf

Lavrans Kierulf representerer Fremskrittspartiet. Han startet sin politiske karriere i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), og har hatt flere lokalpolitiske verv for Drammen FrP.