Fylkesordfører

Fylkesordføreren er den øverste politiske lederen i fylkeskommunen, og er ordstyrer for fylkestinget.

  • Fylkesordfører for Buskerud fylkeskommune er Tore Opdal Hansen (Høyre)
  • Fylkesvaraordfører for Buskerud fylkeskommune er Lavrans Kierulf (Fremskrittspartiet)

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen i dress og med ordførerkjede - Klikk for stort bildeFylkesordfører Tore Opdal Hansen Morten Brakestad

Tore Opdal Hansen representerer Høyre og er bosatt i Drammen. I Viken fylkeskommune var han komiteleder for utdanning og Høyres nestgruppeleder, og har tidligere også vært ordfører i Drammen. 

Fylkesvaraordfører Lavrans Kierulf

Lavrans Kierulf representerer Fremskrittspartiet. Han startet sin politiske karriere i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), og har hatt flere lokalpolitiske verv for Drammen FrP.