Om Buskerud fylkesting

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ.

Stor gruppe mennesker sitter på rad - Klikk for stort bildeFylkesting i Buskerud Norsk skolefoto

Nytt fylkesting

  • Nytt fylkesting for Buskerud ble valgt 11. september 2023, og hadde sitt konstituerende møte (oppstartsmøte) 19. oktober 2023.
  • Fra 19. oktober 2023 til 1. januar 2024 vil dermed både Fylkestinget i Buskerud være i gang, mens Viken fylkeskommune fortsatt består.

Fylkestinget har det øverste tilsyn med fylkeskommunens virksomhet, og fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Medlemmer av fylkestinget

Fylkestinget består av 47 direkte valgte medlemmer, som velges hvert fjerde år. Fylkestinget ledes av fylkesordføreren.

Saker og møter

Møter i fylkestinget og fylkestingets utvalg er vanligvis åpne for publikum. Unntatt er møtene i klagenemnda og møter hvor det behandles saker som er unntatt offentlighet.