Møter, saker og vedtak

Her finner du møtedatoer og politiske sakspapirer for Viken fylkeskommune. Fra oktober vil du også finne dette for det nye fylkestinget i Buskerud.

Finn politiske møter og saker

Web-TV fra fylkestinget og andre politiske møter

Tidligere politiske saker og dokumenter