Hvem kan stemme og hvordan stemmer du

I Norge kan du stemme fra du er 18 år.

Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
  • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen

Se utfyllende informasjon på valg.no

Stemmerett ved stortingsvalg

For å ha stemmerett ved stortingsvalget, må du både

  • være norsk statsborger
  • ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • være, eller noen gang ha vært, folkeregistrert som bosatt i Norge

Tidligstemme

Fra 3. juli til 9. august kan du tidligstemme i hvilken som helst kommune dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Noen kommuner tilbyr tidligstemmegiving i kommunens åpningstider, mens andre krever at du avtaler tid.

Ta kontakt med kommunen du ønsker å tidligstemme i for mer informasjon.

Forhåndsstemme

Fra 10. august til 8. september kan du forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.

Det er kommunene som bestemmer når og hvor det er mulig å forhåndsstemme.

Se hvordan du forhåndsstemmer

Stemme på valgdagen

På selve valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune. I enkelte kommuner er det valgdag også på søndag.  I god tid før valget finner du adresser og åpningstider for valglokalene i din kommune på valg.no.

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.

Du finner mer informasjon om valget på valg.no

Husk at du har to stemmer

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, mens stemmeseddel til fylkestingsvalget er blå. 

Hvem kan du stemme på?

Det er vedtatt at Viken fylkeskommune skal deles opp og tre nye fylkeskommuner; Akershus, Buskerud og Østfold etableres fra 01.01.2024.

Det skal derfor velges tre nye fylkesting høsten 2023:

  • Fylkestinget i Akershus skal ha 51 medlemmer
  • Fylkestinget i Buskerud skal ha 47 medlemmer
  • Fylkestinget i Østfold skal ha 43 medlemmer

Se hvilke partier og politikere du kan stemme på 

Artikkelliste