Lokal venteliste for St. Hallvard vgs for skoleåret 2024-2025

Her kan du sette deg på lokal venteliste. Lokal venteliste tas i bruk fra rundt 01.09. Vi tar kontakt dersom vi kan tilby deg skoleplass.

Skriv deg på venteliste her