Vassdragskonferansen – Fra fjell til fjord i Drammensvassdraget

Fra spede opphav i fjellområdene i Langsua, Jotunheimen, Skarvheimen eller Hardangervidda finner vannet sin naturlige vei nedover. Stadig nye bekker og elver møtes og samles før utløpet i Drammensfjorden. Alle disse bekkene, elvene og sjøene utgjør selve Drammensvassdraget.

Foto av vassdrag, Valdres.  - Klikk for stort bildeDet inviteres til vassdragskonferanse i Hole 29-30. april. Her fra Valdres. Kristoffer Solheim Logoen til Vassdragskonferansen - Klikk for stort bilde

For første gang inviterer de 8 vannområdene i Drammensvassdraget til vassdragskonferanse! Vi møtes på Sundvolden hotell i Hole kommune 29.-30. april 2024, der vi ønsker å rette søkelyset mot Drammensvassdraget, vannmiljøet og vannforvaltningen.

Nå er det åpent for påmelding! Ta kontakt med din vannområdeleder om du har spørsmål.

Meld deg på her

Målgruppen er offentlig forvaltning, både politisk og administrativ. Alle de 29 kommunene, fire fylkeskommunene og tre Statsforvalterene som har arealer i vassdraget ønskes velkommen til to innholdsrike dager.

Vårt mål er at du som deltaker skal reise hjem fra konferansen med økt bevissthet om natur og vannmiljø, kunnskap om vannforvaltning innenfor eget ansvarsområde, stolthet over verdiene i vårt vassdrag og ikke minst motivasjon til å bidra til å løse de vannmiljøutfordringene vi står overfor.

Programmet på dag 1 gir et helhetlig og overordnet perspektiv på vannforvaltningen, og er rettet mot både politisk og administrativt nivå i offentlig forvaltning. På dag 2 blir det mer fokus på fag, og målgruppen er ansatte på relevante fagfelt, som miljø, plan, landbruk og avløp, i kommunene.

Les programmet her (PDF, 147 kB)

Vi sees på Sundvolden!

Kontaktpersoner fra vannområdene

Vassdragskonferansen, kontaktpersoner
Vannområde Kontaktperson E-post
Valdres Kristoffer Solheim Kristoffer.Solheim@sor-aurdal.kommune.no
Randsfjorden Håvard Lucasen Havard.Lucasen@gran.kommune.no
Tyrifjorden Ellen Stabursvik Ellen.Margrethe.Stabursvik@ringerike.kommune.no
Hallingdal Solveig Ryhaug solveig.ryhaug@aal.kommune.no
Simoa Lise Gravermoen Lise.Kihle.Gravermoen@sigdal.kommune.no
Eikeren Else Mari Espseth Nilsen ElseMariEspseth.Nilsen@ovre-eiker.kommune.no
Lierelva Cecilie Helgerud cecilie.helgerud@lier.kommune.no
Drammenselva Ida Steffensen Ida.Grondahl.Steffensen@drammen.kommune.no
Vannregion Vest-Viken Tonje Rundbråten tonjeru@bfk.no