Biologisk mangfold

I fylkeskommunen jobber vi med biologisk mangfold på flere måter.

Biologisk mangfold er enkelt forklart variasjon av livet på jorden.

Av rundt 8 millioner arter som lever på kloden vår, er om lag 1 million truet av utryddelse. 

Vi kan bidra til å stanse tapet av biologisk mangfold ved å øke kunnskapen, og heve ambisjonsnivået for artsbeskyttelse og bærekraftig arealbruk.

Temastrategi for biologisk mangfold

Temastrategi for biologisk mangfold handler om at egen virksomhet skal ta ansvar for det biologiske mangfoldet. Temastrategien var et nybrottsarbeid i Viken fylkeskommune, og la fundamentet for videre arbeid med biologisk mangfold i de tre nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Les temastrategien for biologisk mangfold (PDF, 765 kB)

Se også arealregnskap for fylket