Vannforvaltning

Fylkeskommunen koordinerer planarbeidet for å beskytte og forbedre vannmiljøet i ferskvann og kystvann i fylket.

Trestokk i vannstryk - Klikk for stort bilde

EUs rammedirektiv for vann legger rammene for vannforvaltningen i Norge. Arbeidet med vannforvaltning er nedfelt i den nasjonale vannforskriften.

Hovedformålet er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Målet er at alle vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå god kjemisk og økologisk tilstand.

Nasjonal vannportal

Informasjon om norsk vannforvaltning finner du på Vannportalen. Dette er en nasjonal portal for Norges samhandling om vannforvaltning.

Der finner du blant annet nasjonale føringer, historikk, informasjon om vannregion og vannområder, og nyheter om vannforvaltning. Du finner også informasjon om pågående arbeid og milepæler i Europas vannsamarbeid

Les mer om ulike tema knyttet til vannforvaltningen: