Bibliotekene skal nå nye lesere

– Ved å bringe bøkene ut i verden – til helsestasjoner, barnehager, skoler eller naturen – ønsker bibliotekene å gi flere lyst til å lese, sier fylkesbiblioteksjef Heidi Hovemoen.

Bilde av en gruppe barn ute i en park - Klikk for stort bilde Ringerike bibliotek

12 folkebibliotek i Buskerud har fått midler fra Nasjonalbiblioteket til formidlingsprosjekter i 2024. 

Midlene går til å frikjøpe ansatte, som får mulighet til å møte leserne utenfor bibliotekrommet.

11 av bibliotekene deltar i prosjektet “Bok ut, bok inn!” som ledes av Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold.

Hvert bibliotek velger en eller flere målgrupper i alderen 0-18 år, og får inntil 50.000 kroner til å dekke vikarutgifter.

Disse kommunene er med i samarbeidsprosjektet: Drammen, Hemsedal, Hol, Hole, Gol, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Ringerike, Sigdal og Øvre Eiker.

Bilde av Heidi Hovemoen - Klikk for stort bilde Fylkesbibliotektet

– Ved å bringe bøkene ut i verden – til helsestasjoner, barnehager, skoler eller naturen – ønsker bibliotekene å gi flere lyst til å lese, sier fylkesbiblioteksjef Heidi Hovemoen.

–Samtidig skal de ansatte få styrket sin kompetanse som formidlere, sier Hovemoen. 

Hun viser til Temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025, som prioriterer både formidlingskompetanse og målgruppen barn og unge.

– At bibliotekene skaper flere og bedre lesere, er et sentralt mål i strategien, sier hun.

Les også: Disse seks bibliotekene i Buskerud får tilskudd fra fylkeskommunen

Det var også mulig å søke om midler på egenhånd, slik biblioteket i Modum har gjort. De har fått 75.000 kroner til vikar for Antti Kaukoranta, som vil ta med seg Modum-bøker ut i naturen og lese høyt for voksne.

Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold

  • Styrker bibliotektilbudet i Akershus, Buskerud og Østfold
  • Bidrar til nyskaping gjennom bibliotekutvikling
  • Ivaretar regionale bibliotekoppgaver angitt i Lov om folkebibliotek § 6
  • Er et kommunalt oppgavefellesskap
  • 29 ansatte