Disse 15 festivalene får tilskudd fra fylkeskommunen

Buskerud fylkeskommune har fordelt 1,9 millioner kroner i støtte til 15 festivaler i fylket.

Folkesmusikkveka på Ål, Glogerfestspillene på Kongsberg og Johan Halvorsen Musikkfest i Drammen er blant dem som mottar økonomisk støtte fra fylkeskommunen. Folkemusikkveka / Glogerfestspillene / Johan Halvorsen Musikkfest

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i fylkeskommunen fordelte fredag ettermiddag støtte til 15 festivaler i Buskerud.

– Det er et mangfold av gode festivaler i fylket vårt som har et høyt kunstnerisk nivå. Vi håper publikum møter opp på festivalene, sier Morgan Langfeldt (Frp), leder av hovedutvalget i fylkeskommunen.

– Vi har et rikt kulturliv i Buskerud og vi er opptatt av å støtte opp om og stimulere til videre utvikling av kulturnæringene, sier Langfeldt.

Bilde av Morgan Langfeldt - Klikk for stort bilde– Festivaler som mottar støtte fra fylkeskommunen skal være tilgjengelige for alle, sier Morgan Langfeldt. Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

Disse 15 får støtte:

 • Malstrøm 24: 50.000 kroner
 • Drammen Sacred Music Festival 2024: 150.000 kroner
 • Figur i Fossekleiva (FiF): 140.000 kroner
 • Monument Festival 2024: 80.000 kroner
 • Johan Halvorsen Musikkfest 2025: 280.000 kroner
 • Bailan2 Puro Cubano Festival: 50.000 kroner
 • Folkemusikkveka 2024: 340.000 kroner
 • Strenger i Gress bluegrassfestival: 50.000 kroner
 • Elvefestivalen: 80.000 kroner
 • SundreBall Musikkfestival: 60.000 kroner
 • Motvind i Middelalderskogen 2024: 50.000 kroner
 • Globus - Internasjonal Mat- og Kulturfestival: 130.000 kroner
 • Glogerfestspillene 2025: 340.000 kroner
 • Drammen litteraturfestival 2024: 50.000 kroner
 • Kongsberg Krim: 50.000 kroner
   

Buskerud fylkeskommune er opptatt av et inkluderende kulturliv, grønn omstilling og utvikling av kulturnæringer. 

Videre er fylkeskommunen opptatt av å stimulere til innovative tiltak og regionale samarbeid. 

Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte skal være  tilgjengelige for alle, og det er viktig at vertskommunen støtter opp om og prioriterer festivaler der det ytes fylkeskommunal støtte. 

Det er også viktig at festivaler som mottar fylkeskommunal støtte må ha en tydelig regional profil og ha attraktivitet utenfor sitt eget nærområde.

Fylkeskommunen mottok 28 søknader innen fristen 1. november 2023.