Disse seks bibliotekene i Buskerud får tilskudd fra fylkeskommunen

Alle de seks bibliotekene fikk positivt svar på søknaden sin. De får til sammen 549.000 kroner.

Bilde av Hemsedal bibliotek - Klikk for stort bildeHemsedal bibliotek er et av bibliotekene i Buskerud som får tilskudd fra fylkeskommunen. Hemsedal bibliotek

Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold har fordelt to millioner kroner i tilskudd til bibliotekutvikling i de tre fylkene. 

Midlene går til tiltak som støtter mål og prioriteringer i Temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025. Tiltakene skal gjennomføres i 2024. 

Alle de seks søkerne fra Buskerud fikk positivt svar på søknaden sin. De ble til sammen tildelt 549.000 kroner.  

Disse bibliotekene i Buskerud får støtte:

 • Gol bibliotek: 100 000 kroner til «Høgtlesing i eventyrrommet»  
 • Hemsedal bibliotek: 47 000 kroner til «Formidlingshjørne»  
 • Lier bibliotek: 70 000 kroner til «Utadgående halloween-uke»  
 • Midt-Buskerud: 57 000 til «Modum krimfestival»
 • Ringerike bibliotek: 100 000 kroner til «Bokstart»  
 • Øvre Eiker bibliotek: 175 000 kroner til «Utvikling av Skotselv filial» 


– Disse midlene skal stimulere folkebibliotekene til aktiviteter som gjør at vi sammen klarer å nå målene i temastrategien, sier fylkesbiblioteksjef Heidi Hovemoen.

– Det skal være lav terskel for å søke, og det har vært et poeng at midlene skal utfylle andre typer tilskuddordninger som bibliotekene kan søke på, fortsetter hun.

– Nå gleder vi oss til å se hva midlene fører med seg av gode tiltak, enten det er formidlingsaktiviteter eller videre utvikling av bibliotekrommene i fylket, avslutter fylkesbibliotekssjefen.

Mottok 25 søknader

Fylkeskommunen mottok 25 søknader fra bibliotek i Akershus, Buskerud og Østfold innen fristen 20. november 2023. 

Det ble søkt om totalt 3,5 millioner kroner. 20 av disse er tildelt støtte, til sammen to millioner.  

Tilskuddsmidler til bibliotekutvikling er en engangsordning som administreres av Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold. Tilsvarende midler ble også lyst ut for tiltak i bibliotekene i 2023. 

Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold

 • Styrker bibliotektilbudet i Akershus, Buskerud og Østfold
 • Bidrar til nyskaping gjennom bibliotekutvikling
 • Ivaretar regionale bibliotekoppgaver angitt i Lov om folkebibliotek § 6
 • Er et kommunalt oppgavefellesskap
 • 29 ansatte