Ny rapport: Slik skal man sikre åpne bibliotek - for alle

En av fem innbyggere har nedsatt funksjonsevne. Nå har fylkesbiblioteket kartlagt universell utforming ved folkebibliotekene.

Bilde fra bibliotek - Klikk for stort bilde Jarle Nyttingnes / Fylkesbibliotektet

Universell utforming innebærer å legge til rette for at alle mennesker skal ha mulighet til å delta i samfunnet på en likestilt måte. 

For bibliotekene betyr dette at besøkende kommer seg til og inn i biblioteket, og at de kan bruke bibliotekets ulike tilbud.

Biblioteket skal også være en arbeidsplass uavhengig av om de ansatte har en funksjonsnedsettelse eller ikke.

Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at en av fem innbyggere har nedsatt funksjonsevne (kilde: Antall med nedsatt funksjonsevne (bufdir.no)).

Kartla universell utforming

I fjor gjennomførte Fylkesbiblioteket og samfunnsplanavdelingen, i samarbeid med OsloMet, en spørreundersøkelse om universell utforming som ble sendt til alle folkebibliotekene i Viken.

I tillegg ble firmaet Universell utforming AS engasjert for å gjennomføre en kartlegging av UU-status på lokalene i tre utvalgte folkebibliotek:

 • Hole
 • Nesodden
 • Indre Østfold Innbyggertorg og bibliotek avdeling Tomter.


Funnene fra spørreundersøkelsen og kartleggingen er samlet i sluttrapporten «Bedre universell utforming (UU) av folkebibliotekene i Viken».

Pilotprosjekt ved folkebibliotekene

Viken fylkesbibliotek gjennomførte også i samarbeid med samfunnsplanavdelingen et pilotprosjekt for bedre universell utforming (UU) av folkebibliotekene i Viken.

Bibliotekene skal gi tilgang kunnskap, litteratur og være en møteplass. 

Målet i pilotprosjektet har vært å øke kunnskap, eierskap og samarbeid om universell utforming i folkebibliotekene. 

Når målet nås, kan folkebibliotekene utvikles til å bli mer tilgjengelige for innbyggerne og flere kan bruke tilbudene.

Les også: Disse seks bibliotekene i Buskerud får tilskudd fra fylkeskommunen

Økt mulighet til å delta i samfunnet

Forbedret tilgang til kunnskap og informasjon for alle gir større mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse.

Innbyggere som finner fram til kunnskap og litteratur på en måte som gir mening for den enkelte, får økt mulighet til å delta i demokratiet og samfunnet

– Det er oppløftende å erfare at et lite tidsavgrenset pilotprosjekt har gitt oss et så pass omfattende grunnlag for videre læring og samarbeid om universell utforming, sier Kristine Mesgrahl, rådgiver ved Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold.

– Men det er nå, når kunnskapen skal omgjøres til faktiske endringer, det virkelige arbeidet begynner , poengterer hun.

Sjekkliste for universell utforming i bibliotek

Sluttrapporten er et kunnskapsgrunnlag som alle kan benytte seg av i videre arbeid med universell utforming i bibliotek. Det er også utarbeidet et utkast til sjekkliste for universell utforming i bibliotek.

Pilotprosjektet blir videreført av Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold i samarbeid med UU-ansvarlige i fylkeskommunen. 

Her er noen av de planlagte aktivitetene/tiltakene i 2024:

 • Orienteringssak til brukerråd
 • Kompetanseheving av ansatte i kommuner og fylkeskommuner
 • «Bibliotekgeriljaen» fra Fylkesbiblioteket bruker erfaringer fra pilotprosjektet i videre arbeid ute i folkebibliotekene
 • Funn fra pilotprosjektet kobles mot regionale planverk og andre styringsdokumenter
 • Langsiktig gevinstrealisering sikres gjennom videre samarbeid, kunnskapsdeling og oppfølging

Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold

 • Styrker bibliotektilbudet i Akershus, Buskerud og Østfold
 • Bidrar til nyskaping gjennom bibliotekutvikling
 • Ivaretar regionale bibliotekoppgaver angitt i Lov om folkebibliotek § 6
 • Er et kommunalt oppgavefellesskap
 • 29 ansatte