Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold

Vi jobber for å styrke bibliotektilbudet i fylkene våre og samarbeider med kommunene for å utvikle bibliotektjenester.

Vi bistår kommuner

Jobber du i en kommune? Ta gjerne kontakt med oss om samarbeid. Vi jobber for å være en aktiv og attraktiv samarbeidspartner når dere skal utvikle deres bibliotektjenester.

Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold 

Regional bibliotekutvikling og skolebibliotek

Fylkeskommunen har ansvar for regional bibliotekutvikling og regionale bibliotekoppgaver. Vi har også et ansvar for utvikling av skolebibliotekene i den videregående skolen.

Temastrategi for bibliotekutvikling

Temastrategi for bibliotekutvikling er et viktig styringsverktøy for hvordan fylkeskommunen skal fylle sin rolle og ansvar i dette arbeidet. 

Les temastrategien for bibliotekutvikling 2022–2025.