Millionbeløp til «Middelalderdalen» i Numedal

Fem middelalderbygg i Buskerud får tilskudd fra Riksantikvaren: – Middelalderbygninger er svært sjeldne og har dermed høy verneverdi.

Bilde av middeladerbygg i Rollag - Klikk for stort bildeAlstad i Rollag kommune, loft bygd ca. 1200. Linn Marie Krogsrud / Buskerud fylkeskommune

Norge er det landet i Europa med flest bevarte trehus fra middelalderen. Totalt er det over 250 av dem, og Buskerud er blant fylkene i landet med flest middelalderhus.

Nå har Riksantikvaren fordelt årets tilskudd til middelalderbygg i tre.

Buskerud får 1.350.000 kroner. 

– Middelalderbygninger er svært sjeldne og har dermed høy verneverdi. Vi er derfor svært glade for tildelingen, sier Jørn Jensen, rådgiver bygningsvern i Buskerud fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltningen av fredede kulturminner og kulturmiljøer.

– Til sammen er det registrert 27 bygninger fra middelalderen i Buskerud. Dette er verdifulle kulturminner som er med på å sette sitt preg på landskapet i fylket, fortsetter han.

Middelalderen regnes som perioden fra 1030 - 1537 e. Kr. (tidlig- senmiddelalder).

Disse fem middelalderbygningene i Buskerud får tilskudd:

  • Søre Lande, Landegrenda i Flesberg kommune, loft bygd 1337. Arbeid med fundament
  • Alstad i Rollag kommune, loft bygd ca. 1200. Arbeid med tak
  • Søre Gladheim, Veggli i Rollag kommune, stue bygd før 1350. Skader i kjeller
  • Nordre Mykstu, Veggli i Rollag kommune, stue bygd 1505. Omfattende restaurering
  • Nordre Rauland, Uvdal i Nore og Uvdal kommune, loft bygd før 1350. Trapp
     
Kart som viser middelalderbygg i Numedal - Klikk for stort bilde

Bygningene som mottar tilskudd i år ligger alle sammen i Numedal. 

– Numedal er den dalen i hele landet med størst antall gjenstående middelalderbygninger, og er kjent som «Middelalderdalen», avslutter Jørn Jensen i fylkeskommunen.

I tillegg til ansvaret for forvaltningen av fredede kulturminner og kulturmiljøer, er også fylkeskommunens rolle å se til at hensynet til verneverdige kulturminner blir ivaretatt i forbindelse med arealplaner, byggesaker og andre tiltak som tenkes gjennomført i kommunene.