Buskerud Bygningsvernsenter

Buskerud bygningsvernsenter driver opplæring av håndverkere og rådgivning til huseiere. Målet med dette er å øke kompetansen på antikvarisk istandsetting og tradisjonshåndverk og redusere tap av verneverdige bygninger i Buskerud.

To menn høvler en planke - Klikk for stort bilde Buskerud bygningsvernsenter

Bygningsvernsenterets oppgaver

Bygningsvernsentrenes kjerneoppgaver er opplæring av håndverkere og rådgivning til huseiere, samt andre opplæringstiltak og formidling til skoleelever, kommuner, med flere. De kan hjelpe deg med:

  • Råd om istandsetting, vedlikehold, valg av håndverker og tilskuddsordninger
  • Kursing i tradisjonelle håndverksteknikker som lafting, muring og vindusrestaurering

Huseiere er velkomne til å ta kontakt med senteret i sin region, ordningen omfatter hus fram til cirka 1950.

Hva tilbyr Buskerud bygningsvernsenter?

  • Rådgivning om istandsetting av gamle bygninger til huseiere i tidligere Buskerud, inkludert Jevnaker kommune og tidligere Svelvik kommune.
    Rådgivningen skjer hovedsakelig via e-post og telefon.
  • Enkeltkurs og kursrekker for håndverkere og huseiere.

Om bygningsvernsenteret

  • Senteret er læringsarena for NTNU-studiet i tradisjonelt bygghåndverk og driver formidling til skoleelever i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS).
  • Buskerud bygningsvernsenter er del av fylkeskommunens avdeling for kulturarv – Seksjon for bygningsmiljø og landskap. 
  • Senteret har to ansatte, og de har lokaler på Fylkeshuset i Drammen og på Lågdalsmuseet i Kongsberg.

Les mer på Buskerud bygningsvernsenters nettside

To menn på stilajse jobber med fasade på gammel bygg - Klikk for stort bilde Buskerud bygningsvernsenter