1 av 10 ungdommer utestenges fra russefeiring

1 av 10 av elevene i videregående skole utestenges fra russegrupper. Funnene i en fersk undersøkelse bekymrer politikerne i Akershus, Buskerud og Østfold.

Bilde av en russelue - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune

Høsten 2023 gjennomførte ombudet for barn og unge en undersøkelse blant alle elevene på vg1, vg2 og vg3 i daværende Viken, og nå Akershus, Buskerud og Østfold.

Undersøkelsen viser at selv om flere kan ha en god russetid, er det mange elever som opplever mobbing, krenkelser og utestenging gjennom alle tre årene på videregående skole. 

Undersøkelsen viser blant annet 1 av 10 av elevene i videregående skole utestenges fra russegrupper. Hele 1 av 5 vet ikke om de skal feire i det hele tatt.

kvinne profilbilde - Klikk for stort bildeHenrikke Bugdø-Aarseth

–For mange elever velges bort av medelever 

– Det å ikke finne tilhørighet i en gruppe allerede fra vg1 av, kan påvirke det sosiale livet negativt. Mobbing er å oppleve at man ikke har en betydningsfull plass i fellesskapet. Og det er for mange ungdommer som opplever nettopp det fordi de velges bort av medelever, sier Henrikke Bugdø-Aarseth som er prosjektleder for en bedre og mer inkluderende avgangsmarkering i ombudet for Akershus, Buskerud og Østfold. 

Resultatene bekymrer politikerne.

Ønsker å bidra til en bedre russefeiring 

Mann profilbilde - Klikk for stort bildeSinde Martinsen-Evje Morten Brakestad / Østfold fylkeskommune

– Slik det er nå, har russefeiringen vokst ut av alle proporsjoner og mange opplever et stort utenforskap. Dette påvirker skolemiljøet, og elevers trivsel og trygghet. Når ungdommen selv så tydelig ønsker en endring, er det viktig at vi politikere lytter. Jeg er derfor glad for at fylkestinget i Østfold i 2024 skal se hvordan vi som skoleeier kan bidra til at russefeiringen blir bedre for alle, sier fylkesordfører i Østfold fylkeskommune Sindre Martinsen-Evje (Ap).

– Urovekkende funn 

Kvinne profilbilde - Klikk for stort bildeLise Hagen Rebbestad Morten Brakestad / Akershus fylkeskommune

Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Lise Hagen Rebbestad (H) i Akershus fylkeskommune er også klar på at en endring må til.

–Det er bekymringsverdige funn i undersøkelsen ombudet har gjennomført. Det er ingen tvil om at det nå må tas grep i samarbeid med ungdom for å skape en mer inkluderende russetid.

Hun får støtte av leder for hovedutvalg for opplæring i Buskerud, Simen Murud (H). 

Mann profilbilde - Klikk for stort bildeSimen Murud Buskerud fylkeskommune

– Russefeiringen skal være en tid for samhold og glede. Funnene fra denne undersøkelsen er urovekkende, her må det derfor gjøres noe. Samtidig er russefeiringen nettopp russens feiring, derfor må vi samarbeide med ungdommen for å gjøre russefeiringen mer inkluderende, sier Murud.

Skal jobbe for en ny feiring fra 2026 

Viken var det første fylket i Norge som vedtok et systematisk arbeid for en mer inkluderende avgangsmarkering. For tiden gjøres mye nasjonalt; samtlige fylkesdirektørene for utdanning i Norge har blitt enige om å jobbe for en ny feiring i 2026. I tillegg har regjeringen foreslått flere tiltak for å endre feiringen. 

– Det har blitt gjort så mye viktig arbeid de siste årene, og derfor er vi er så glade for at og politikerne i Akershus, Buskerud og Østfold vil lytte til ungdommen, og arbeide for en positiv endring, slik at både skolemiljøet og feiringen blir bedre for alle, sier Henrikke Bugdø-Aarseth.

Ønskes mer informasjon om undersøkelsen kan prosjektleder for ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold, Henrikke Bugdø-Aarseth kontaktes på henrikkeb@bfk.no

Elev alene i bibliotek  - Klikk for stort bilde Redd F / Unsplash