Hovedutvalg for opplæring besøkte Ringerike

På årets første møte besøkte hovedutvalget for opplæring Ringerike. 

13 personer sitter i klasserom i hestesko - Klikk for stort bildeTilbake i klasserommet: fylkespolitikerne samlet på Hønefoss videregående skole. Johanne Reiersrud / Buskerud fylkeskommune

På Hønefoss fikk politikerne møte de ulike opplæringsvirksomhetene i regionen. Her fikk de med seg nyttige perspektiver i arbeidet med å få flere til å gjennomføre videregående opplæring. 

Ringerike speiler hele bredden i opplæringstilbudet som fylkeskommunen har: 

Her er det både store mangfoldige videregående skoler,  mindre privatskoletilbud, folkehøyskole, fengselsopplæring og virksomheten Ung Invest. Ung Invest tilbyr alternativ yrkesopplæring for ungdom som faller ut av det ordinære opplæringsløpet.

Satte pris på politikerbesøket 

Første stopp i besøket var Hønefoss videregående skole. Rektor Torunn Mathisen satte pris på at politikerne tok turen.

– Jeg synes det er veldig fint at fylkespolitikerne kommer ut og besøker skolen vår. I dag har vi praksiselever inne, huset er fullt av folk, og de får innblikk i den helt vanlige skolehverdagen. Det er også veldig fint at vi fikk si noe her, og gjøre dem bedre kjent med skoletilbudet vårt. 

Dame i hvit genser smilende foran en stor trapp i foaj - Klikk for stort bildeRektor Torunn Mathisen var vert for besøket på Hønefoss videregående skole. Johanne Reiersrud / Buskerud fylkeskommune

Mathisen håper oppstarten i Buskerud fylkeskommune vil gi tettere samarbeid fremover. 

– Nå som vi er tilbake i Buskerud blir det mindre forhold, kortere linjer, og lettere å ta kontakt med hverandre. Det gjelder både mellom oss og sentraladministrasjonen, men også mellom administrasjonen og politikerne. 

Hun skryter også av samarbeidet i egen region.

– Vi ser at det er en generell samfunnstrend med økende fravær og frafall av elever i videregående skole. Derfor er jeg veldig glad for at vi har et tett samarbeid med Ung Invest her på Ringerike. De gjør en uvurderlig jobb med de som faller ut av det vanlige opplæringsløpet og trenger mer individuell oppfølging, sa Mathisen.

Virksomhetene på Ringerike presenterte seg

I Hønefoss ga alle opplæringsvirksomhetene hovedutvalget en innføring i hva de tilbyr, hvordan de jobber med samfunnsoppdraget, og hva de ønsket at de folkevalgte skulle ta med seg videre.

Skolene og virksomhetene bidro også med ulike perspektiver rundt den nye fullføringsreformen, både utfordringer og muligheter. Målet med reformen er at 9 av 10 elever skal fullføre videregående opplæring innen 2030. 

Smilende ung mann i dressjakke ute i vinterlandskap - Klikk for stort bildeLeder Simen Murud (H) Johanne Reiersrud / Buskerud fylkeskommune

– Det har vært spennende og lærerikt å møte alle aktørene her på Ringerike, sier Simen Murud, som er leder for hovedutvalget.

– Besøket har gitt oss mer kunnskap og innsikt som vi tar med oss videre i arbeidet, ikke minst med fullføringsreformen. Vi har også fått hatt en nyttig runde med drøftinger her i hovedutvalget. I februar vil vi sende inn våre innspill til høringen som pågår rundt forskrift til ny opplæringslov. 

Etter orienteringer fra virksomhetene, samlet politikerne seg til sitt ordinære møte.

Agenda og saksdokumenter til møtet kan du lese her

Forvalter den største sektoren i fylkeskommunen

Hovedutvalget for opplæring forvalter den største sektoren fylkeskommunen har ansvar for, også økonomisk. 

På dag to fikk utvalget orienteringer fra fylkesadministrasjonen. Målet var å tenke sammen og dele perspektiver på opplæringsfeltet. 

Jan Helge Atterås, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, åpnet dagen med å si at det sitter veldig mye kompetanse samlet i rommet, både politisk og administrativ. 

– Nå skal vi utvikle nye Buskerud fylkeskommune sammen, og det er en viktig og spennende oppgave. Politikerne og administrasjonen må spille hverandre gode, for vi er gjensidig avhengig av hverandre, understreket Atterås.

Eldre mann i dressjakke snakker til gruppe i møterom - Klikk for stort bilde Johanne Reiersrud / Buskerud fylkeskommune

– Besøk som dette er viktige for politikerne 

Politikerne planlegger besøk i andre deler av fylket i løpet av året. De har lagt opp til møter i både Hallingdal og Kongsbergsregionen. 

Simen Murud oppsummerer samlingen på Ringerike slik: 

– Disse to dagene har gitt hele utvalget ny innsikt i hva vi har av forskjellige opplæringstilbud og hva som er mulighetene fremover. 

– Det er viktig at vi politikere sitter med oppdatert kunnskap når vi skal ta avgjørelser. Derfor er turer som denne viktig for hovedutvalget, slik at vi vet enda mer om opplæringssektoren i Buskerud. 

Gruppe mennesker samlet i et auditorium, smilende til kamera. - Klikk for stort bildeDet var et opplagt utvalg som var samlet på Ringerike 24. og 25. januar. Buskerud fylkeskommune