Økning i mobbing i skolen: – Det er svært bekymringsfullt

Elevundersøkelsen for 2023 viser en økning blant elever i Buskerud som opplever mobbing.

Bilde av kvinne med armer i kors - Klikk for stort bildeIkke overrasket: – Vi har sett en stund at det har vært en økning i antall henvendelser både om vold, trusler og språkbruk. TRY / Viken fylkeskommune


– Det er svært bekymringsfullt at så mange opplever mobbing, det er ikke greit, sier Bodil J. Houg, leder for Ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold.

Houg viser til Elevundersøkelsen for skoleåret 2023 som er publisert på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

– Jeg er dessverre ikke overrasket. Vi har sett en stund at det har vært en økning i antall henvendelser både på vold, trusler og språkbruk. Det gjelder videregående skole, ungdomsskolen og ganske langt ned i barneskolen, fortsetter hun.

– Utrent i å være sammen med andre

Ombudet sier de siste årene med pandemi har påvirket elevene.

– Jeg tror det er mange grunner til at flere elever opplever mobbing. Pandemien er nok en medvirkende årsak. Mange barn og unge var bare sammen med noen få i en periode. Det gjorde at man var utrent i å være sammen med mange sånn som man ble da man kom tilbake til skolen,  sier Houg.

Det er veldig vanskelig å løse ting når du ikke klarer å uttrykke deg.

Houg sier elevene trenger å øve på å ha samtaler med andre slik at de klarer å løse friksjon når ting blir vanskelig. 

– Det er veldig vanskelig å løse ting når du ikke klarer å uttrykke deg. Jeg tror vi som foreldre og skolene våre må øve på dette i mye større grad, mener hun.

– Foreldrene må flytte etter

Ombudet for barn og unge sier de på ungdomsskolen kan se en del elever som er utrent i sosial adferd. Ifølge ombudet ser de nå at denne adferden er blitt vanlig på videregående.

– Vi ser at på videregående skole så er det lite foreldreråd og foreldresamarbeid. Her trenger vi tettere samarbeid mellom skole, foreldre og elever.  Vi ser at det er veldig forebyggende for å få et godt psykososialt miljø, sier hun.

Houg viser til et prosjekt de hadde i fjor der flere skoler fra Buskerud var med og samarbeidet om et slags foreldreråd. Alle skolene gjorde det på sin måte, men det var ifølge ombudet veldig forebyggende.

– Så handler det jo også om russetida. Det å ha en god og inkluderende avgangstid å glede seg til kan være veldig sosialt gunstig og fint. Men, når du går og gruer deg og ikke kan være med, så ser vi at det blir veldig utrygt for mange elever, avslutter Bodil J. Houg.

Elevundersøkelsen for skoleåret 2022-23 for videregående viser at 5,1 prosent av elevene i Buskerud opplevde mobbing. I skoleåret 2021-22 var tilsvarende tall 4,0 prosent.

Elevundersøkelsen er obligatorisk for alle

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevene svarer på spørsmål om blant annet trivsel, mobbing, miljø, motivasjon og støtte fra lærer. Undersøkelsen gjennomføres fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole.

Det er frivillig for elevene å svare på undersøkelsen.

Ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold

  • Ombudet for barn og unge skal bidra til at rettighetene til barn og unge i barnehage, skole og på læreplass ivaretas. 
  • Barn og unge skal bli hørt og få medvirke i alt som gjelder deres hverdag. 
  • Ombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner. I tillegg jobber vi med forebygging, og bidrar gjerne med kurs og foredrag.
  • Ombudet har taushetsplikt.