Ungdommens fylkesråd om forslag til ny fraværsregel: – Lite hensiktsmessig for elevene

– Forslaget vil potensielt medføre flere utfordringer enn det løser, mener ungdomsrådet i Buskerud.

Bilde av to ungdommer - Klikk for stort bilde– Det foreligger uklarhet og utilstrekkelig informasjon angående forslagets tilpasning for elever med utfordringer i skolehverdagen, mener ungdommene. Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

Forslag til endringer i fraværsreglene i videregående skole er nå ute på høring. Høringsfristen er 8. april.

I sist møte behandlet Ungdommens fylkesråd i Buskerud Utdanningsdirektoratets forslag til ny fraværsordning.

– Forslaget til ny fraværsordning oppfattes som lite gunstig både for elever og skolepersonell. Forslaget vil potensielt medføre flere utfordringer enn det løser,  sier leder av ungdomsrådet i Buskerud, Bjørn-Egil Tørrissen og nestleder Elise Haugsvær.

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen og et talerør for ungdom i Buskerud. Rådet skal fremme unges interesser i fylket. 

Her kan du lese Ungdommens fylkesråds høringssvar til Utdanningsdirektoratet (PDF, 115 kB)

Viktige punkter i ungdommens høringssvar:

  • Uklarhet om tilpasning for elever med utfordringer
  • Økt byråkratisering av karakter- og fraværsordningen
  • Svekkelse av demokratisk deltakelse for ungdommen
  • Brudd på Grunnlovs §96, andre ledd
Klasserom - Klikk for stort bilde Endre Ulsaker

Vil begrense mulighetene til å delta

– Elever som i dag er sårbare og lider av kronisk sykdom vil stå overfor betydelige utfordringer. De vil ha begrensede muligheter til å delta aktivt i det politiske samfunnet, fortsetter ungdommene.

– Med den nye ordningen vil elever med kronisk sykdom ikke kunne dokumentere sitt fravær på grunn av sykdom. Dette vil ytterligere begrense deres mulighet til å engasjere seg i politiske og medvirkningsorganer.

– Inkludering av all form for fravær i beregningen av fraværsgrensen vil ikke bare fungere som en hindring for ungdommers deltakelse i politiske aktiviteter. Det vil også utgjøre en ekstra utfordring for de som allerede engasjerer seg politisk og samtidig håndterer en kronisk sykdom, sier ungdommene videre

Høyt fravær i grunnskolen og videregående skole

Utdanningsdirektoratet (Udir) har utarbeidet forslaget om nye fraværsregler på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.  

Udir skal legge fram anbefalingene til veien videre. Dette for å se på hva som kan gjøres nasjonalt for å bremse utviklingen og utbredelsen av høyt fravær på kort og på lengre sikt.

Utdanningsdirektoratet foreslår nye tiltak mot skolefravær. Elevenes fravær har økt og flere elever har bekymringsfullt høyt skolefravær. Dette er en utfordring både i grunnskolen og i videregående opplæring.

Buskerud ungdomsråd

Bilde av 12 personer i ungdomsrådet i Buskerud - Klikk for stort bilde Thomas Buikema Fjærtoft
  • Ungdomsrådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. 
  • Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i Buskerud, og skal fremme unges interesser i fylket. 
  • Ungdomsrådet skal stimulere til samfunnsengasjement blant ungdom.  
  • Ungdomsrådet skal være partipolitisk uavhengig.