Videregående skole: Nå er søkertallene her

Buskerud fylkeskommune har fått inn totalt 11 303 søknader til de videregående skolene for neste skoleår. Tallene er nokså stabile fra i fjor, når man tar høyde for endrede fylkesgrenser.

Bilde av ungdommer på skolen - Klikk for stort bilde Buskerud fylkeskommune

Av 11 303 søkere har 9 874 såkalt ungdomsrett. Dette gjelder ungdom i alderen 19 - 24 år.

Tallet inkluderer søkere fra Jevnaker og Lunner. Buskerud har en samarbeidsavtale med Akershus om å ta inn elever fra disse kommunene.

Nye fylkesgrenser gir endrede forutsetninger

Søkertallet til skolene i nye Buskerud har gått ned med omtrent 800 søkere siden forrige skoleår. Dette er i tråd med forventningene, og forklares i hovedsak med oppdelingen av Viken fylkeskommune.

Nytt av året er også fritt skolevalg som inntaksordning. Dette gjør at ungdom kan søke på skoleplass i hele fylket.

Flere søker seg til yrkesfag i Buskerud

Langt flere søker seg til yrkesfag i Buskerud fylkeskommune enn i Viken:

  • 56 % søker yrkesfag
  • 44 % søker studieforberedende


I hele Viken i fjor var forholdet nøyaktig motsatt: 56 % søkte studieforberedende, og 44 % søkte yrkesfag.

Studieforberedende program

Halvparten av de som søker studieforberedende program velger ren studiespesialisering.

De øvrige 50 % ønsker seg til andre studieforberedende tilbud. Av disse har Vg1 Idrett og Vg1 medier- og kommunikasjon flest søkere.

 Disse yrkesfagene topper listen

På yrkesfag har disse områdene flest søkere:

  • Salg, service og reiseliv
  • Helse og oppvekst
  • Elektro og datateknologi

Dette samsvarer med tilsvarende tall til Buskeruds skoler i fjor.

Opplæringstilbudet vil justeres frem til inntak

Opplæringstilbudet for 2024-25 ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud fylkeskommune i desember 2023. Skoletilbudet skal nå tilpasses slik at plassene blir fylt opp, og flest mulig søkere får sitt førsteønske oppfylt.

Søkerne kan endre søknaden sin en gang innen 1. mai. Noen benytter seg av denne muligheten, og det skaper noen endringer i fordelingen av antall søkere.   

Søkertallene vil derfor endre seg noe frem mot førsteinntaket rundt 5. juli.

Søkernes rettigheter

Alle som har rett til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune skal få en plass.

Søkere til Vg1 med ungdomsrett har rett til å komme inn på ett av tre søkte utdanningsprogram. På Vg2 og Vg3 har søkere med ungdomsrett rett til å komme inn på et programområde som bygger videre på det søkeren har gått på før.

Ordinære søkere til Vg1 konkurrerer på grunnlag av karakterer fra grunnskolen. Inntil 5% av plassene reserveres for å unngå at søkere får for lang reisevei.