Dato, tid og sted for eksamen

Eksamen for privatister arrangeres to ganger i året, i periodene april–juni og november–desember.

Datoer for skriftlig eksamen

Datoer for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Datoene for disse eksamenene blir tilgjengelig i Privatistportalen etter at oppmeldingsfristen har gått ut. Grunnen til dette er at skolene trenger en oversikt over antall påmeldte før de fastsetter datoer. 

Når datoene for disse eksamenene er klare, får alle privatister en SMS fra Buskerud fylkeskommune. 

  • Høsteksamen: Fra 24. oktober kan du sjekke eksamensdato på Privatistportalen.
  • Våreksamen: Fra 24. mars kan du sjekke eksamensdato på Privatistportalen.

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen arrangeres vanligvis på ettermiddag/kveld.

Tid og sted for eksamen

Privatisteksamen arrangeres på flere videregående skoler i Buskerud.

Du må logge deg inn i Privatistportalen for å se:

  • Eksamensskole (skolen som arrangerer eksamen)
  • Hvilke eksamener du er oppmeldt til
  • Dato og tidspunkt for eksamen
  • Om din eksamen har egen forberedelsesdag
  • Rom/bygning eksamen skal avholdes i
  • Adresse til skolen

Vær oppmerksom på at eksamen kan ha blitt flyttet til en annen skole enn den du opprinnelig valgte ved oppmelding. Det er derfor viktig at du sjekker dette i Privatistportalen. 

I enkelte fag, der fylkeskommunen mangler sensorer, kan eksamen også bli flyttet til et annet fylke. Dette gjelder primært muntlig eksamen i enkelte fremmedspråk.

Oppmøte

Du må møte i eksamenslokalet i god tid før eksamen starter. Er du usikker på oppmøtetid, må du kontakte skolen du skal ta eksamen på. 

Husk gyldig legitimasjon

For å registrere deg på eksamensdagen må du ha med gyldig legitimasjon.

Hva gjør du om to eksamener ligger på samme dag?

Hvis to skriftlige eksamener ligger på samme dato, må du velge hvilken eksamen du vil ta i denne eksamensperioden.

Hvis to muntlige, muntlig-praktiske eller praktiske eksamener legges til samme dato, må du ta kontakt med skolen du skal ta eksamen ved for å høre om det er mulig å få flyttet en av dem.

Resultater fra eksamen

Se karakteren din fra eksamen

Kontakt skolen