Ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold

Ombudet for barn og unge skal bidra til at rettighetene til barn og unge i barnehage, skole og på læreplass ivaretas. Barn og unge skal bli hørt og få medvirke i alt som gjelder deres hverdag. Ombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner. I tillegg jobber vi med forebygging, og bidrar gjerne med kurs og foredrag. Ombudet har taushetsplikt.

Hvem kan ta kontakt med oss?

  • barn, ungdom, foreldre og andre rundt barn og ungdom
  • eiere, ledere og ansatte i barnehage, skole, opplæringskontor og lærebedrift
  • organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø

Hva kan ombudet bidra med?

  • gi informasjon, råd og veiledning i saker som omhandler retten til utdanning, og trygt og godt psykososialt miljø
  • forebyggende arbeid med informasjon, kompetanseheving og satsninger
  • arrangere seminarer og holde innlegg på temamøter og kurs i samarbeid med barnehage, skole, elevråd, lærebedrifter, opplæringskontor, foreldre og fritidsaktiviteter

Kontakt ombudet

Ombudet foretrekker digital henvendelse via sikkert skjema.

Du må velge et av fire skjema, avhengig av nivå henvendelsen gjelder, og du logger deretter deg inn med MinID/BankID – og kan på den måten sende informasjon som kan være personsensitiv, og laste opp dokumenter om du ønsker det.

Ved bruk av henvendelsesskjema vil du bli kontaktet av en av ombudets ansatte i løpet av noen dager. 

Gjennom å bruke skjema ivaretas din rett til innsyn i etterkant om dette er noe du ønsker.

Henvendelse barnehage

Henvendelse grunnskole

Henvendelse videregående skole

Henvendelse lærling/lærekandidat

Ombudstjenesten har i dag åtte personer ansatt.

 

Portrettfoto av Bodil J. Houg - Klikk for stort bilde

Bodil J. Houg
telefon 91 51 08 93
Ansvarsområde: daglig leder

 

Portrettfoto av Henrikke Bugdø-Aarseth - Klikk for stort bilde

Henrikke Bugdø-Aarseth
telefon 48 99 07 40
Ansvarsområde: videregående skole

 

Portrettfoto av Hilde Arntsen - Klikk for stort bilde

Hilde Arntsen
telefon: 94 00 66 48
Ansvarsområde: grunnskole

 

Portrettfoto av Janne Myraas - Klikk for stort bilde

Janne Myraas
telefon: 93 07 25 33
Ansvarsområde: barnehage

 

Portrettfoto av Andreas Nilsson - Klikk for stort bilde

Andreas Nilsson
telefon 97 98 14 37
Ansvarsområder: videregående skole og lærlinger

 

Portrettfoto av Åge Svarstad - Klikk for stort bilde

Åge Svarstad
telefon 92 22 51 22
Ansvarsområde: grunnskole

 

Portrettfoto av Cecilie Evju - Klikk for stort bilde

 Cecilie Eldrup Evju
telefon 98 83 45 43
Ansvarsområde: videregående skole

 

Portrettfoto av Heidi Marie Høydal - Klikk for stort bilde

Heidi Marie Høydal
telefon 90 20 96 84  
Ansvarsområder: grunnskole og lærlinger