Skolerute for videregående skoler i Buskerud

Oversikt over ferier og fridager for de videregående skolene i Buskerud fylkeskommune. 

Skolerute 2023–24

 • August:
  17. august – Første skoledag. Sjekk din videregående skole for klokkeslettet skolen starter.
 • Oktober:
  2. oktober til 6. oktober – Høstferie (uke 40)
 • November:
  17. november – Felles planleggingsdag for lærere
 • Desember:
  19. desember – Siste skoledag før jul
 • Januar:
  3. januar – Første skoledag
 • Februar:
  26. februar til 1. mars – Vinterferie (uke 9)
 • Mars/april:
  25. mars til 1. april – Påskeferie
 • Mai:
  1. mai – Arbeidernes dag og offentlig høytidsdag
  9. mai – Kristi himmelfartsdag
  10. mai – Ordinær fridag
  17. mai – Grunnlovsdag
  20. mai – 2. pinsedag
 • Juni:
  21. juni – Siste skoledag

Total antall skoledager per år: 190

Skolerute 2024–25

Skolerute for barne- og ungdomstrinnet

Leter du etter skolerute for barne- eller ungdomsskoler i Buskerud? Sjekk din kommunes nettside for skolerute.

Videregående skoler i Buskerud

Se oversikt over alle videregående skoler i Buskerud

Lovverk

Skoleruta er en forskrift gitt med hjemmel i Opplæringslovens §3-2. 
Skoleruta for skoleårene 2023–24 og 2024–25 ble vedtatt av fylkestinget i Viken fylkeskommune 23. juni 2022.