Fagskolen i Viken

Fagskolen i Viken tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. 

Fagskolen i Viken er et samarbeid mellom de tre nye fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. 

Fagskolen i Viken 

Les mer om høyre yrkesfaglig utdanning i fagskole

Vil du bli veileder og få ansvar for opplæring av lærlinger?

Fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold ønsker å gå foran i arbeidet med å styrke opplæringen i bedrifter. I dag er det stor etterspørsel i norske bedrifter etter dyktige fagarbeidere, og lærlingeordningen er et viktig verktøy for å møte etterspørselen. Fagskolene Viken og Oslo tilbyr derfor utdanningen «Veiledning av lærlinger».  

Studiet er åpent for alle kvalifiserte, men er særlig beregnet på instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift, samt yrkesfaglærere i videregående skole.

Studiet vil gi deg en unik og formell kompetanse, og den vil styrke arbeidsplassen som opplæringsarena for lærlinger.

Meld deg på studiet «Veiledning av lærlinger»