Disse kommunene har fått prosjektmidler til strategisk trafikksikkerhetsarbeid i 2024

Buskerud fylkeskommune har fordelt 1,6 millioner kroner i tilskudd til strategisk trafikksikkerhetsarbeid ute i kommunene.

tre barn på sykkel og sparkesykkel  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Morten Brakestad

Kommunene er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Buskerud fylkeskommune deler ut prosjektmidler til strategisk trafikksikkerhet for prosjekter som kommunene selv er pådrivere for.

Her ser du hvilke kommuner og prosjekter som har fått tildelt prosjektmidler.

Oversikt over tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 2024
KOMMUNE SØKNAD SUM
FLESBERG KOMMUNE Fysiske tiltak: Tilrettelegging av krysningspunkt 140 000,-
FLÅ KOMMUNE Strategiske tiltak: Trafikksikkerhetsplan og regodkjenning Trafikksikker kommune 62 000,-
HOL KOMMUNE Fysiske tiltak: Belysning, tilrettelegging og skilt m.m. 129 000,-
KONGSBERG KOMMUNE Fysiske tiltak: Forsterket belysning på skolevei 140 000,-
KRØDSHERAD KOMMUNE Skoleveitiltak: Hjertesone og trafikklubb 140 000,-
LIER KOMMUNE Skoleveitiltak: Hjertesone 140 000,-
MODUM KOMMUNE Skoleveitiltak: Kartlegging av barns skolevei - barnetråkk 140 000,-
NESBYEN KOMMUNE Skoleveitiltak: Kartlegging av barns skolevei - barnetråkk 140 000,-
NORE OG UVDAL KOMMUNE Fysiske tiltak: Kartlegging og utskiftning av gatebelysning 140 000,-
RINGERIKE KOMMUNE Skoleveitiltak: Hjertesone 140 000,-
ØVRE EIKER KOMMUNE Fysiske tiltak: Trafikktavler/trafikktellere 140 000,-
ÅL KOMMUNE Fysiske tiltak: Regulering av gang- og sykkelvei 140 000,-


– Vi har et bredt søkelys på trafikksikkerhet i fylkeskommunen, og det er gledelig at så mange kommuner har søkt om tilskudd til strategiske trafikksikkerhetstiltak i 2024. Søknadene viser at kommunene arbeider strategisk og kunnskapsbasert med trafikksikkerhet, med søkelys på både holdningsskapende og fysiske tiltak, sier Gro Solberg, fylkesdirektør for samferdsel.