Får 150 000 til brannsikring av unikt trehusområde

– Dette er verneverdig trehusbebyggelse som vi er veldig glade for at vi får støtte til, sier Axel Helgeland.

Bilde av Axel Helgeland - Klikk for stort bildeBeboer Axel Helgeland foran trehusene i Øvre Storgate i Drammen. Gata ligger i et bevaringsverdig område på Bragernes der husene ligger tett. Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

Øvre Storgate er en av de eldste hovedgatene i Drammen. Nå er beboerne som bor i husene fra rundkjøringen ved Øvre Sund og vestover bekymret for brannsikringen av de gamle trehusene.

Den private beboerforeningen søkte derfor fylkeskommunen om midler, og nå får de 150 000 kroner fra Buskerud fylkeskommune til brannsikring av det unike trehusområdet.

– Vi skal bruke pengene til en tiltaksplan for å gjennomføre brannsikringstiltak i hele området, fra Øvre Sund bru og opp til Martin Knutzens gate. Det som kalles Biedermeier-strøket, sier Axel Helgeland i beboerforeningen.

– Her ligger husene veldig tett og det kan lett oppstå brannsmitte. Dette er et område som er utpekt av Riksantikvaren som et nasjonalt bevaringsverdig område, fortsetter han.

Her ligger husene veldig tett og det kan lett oppstå brannsmitte.

– Hva betyr det for dere at dere får disse pengene fra fylkeskommunen?

– Dette gjør det mulig å lage en tiltaksplan. Vi har kontakt med Drammen kommune og brannvesenet som er glade for at vi gjør dette, og som har lovet å følge opp når det foreligger en tiltaksplan, sier han.

Helgeland sier de er i kontakt med Asplan Viak som vil starte opp arbeidet over sommeren.

Kulturhistorisk verdi

Ordningen fra fylkeskommunen skal bidra til brannsikring av tette trehusområder med kulturhistorisk verdi. Buskerud har mange slike trehusmiljø spredt rundt i fylket, og vi risikerer å miste store kulturhistoriske verdier om det oppstår brann i disse områdene.

Følgende mottar tilskudd til brannsikring av tette trehusområder:

  • Drammen kommune: 450 000 til trehusområdene Konggata og Tollbugata i Drammen
  • Øvre Eiker kommune: 200 000 kr til trehusområdet Gamle Hokksund i Hokksund
  • Ringerike kommune: 70 000 kr til trehusområdet Nordre Torv i Hønefoss
  • En privat beboerforening: 150 000 kr til trehusområdet Øvre Storgate i Drammen

Tilskudd til kulturminner og kulturmiljø rundt omkring i Buskerud

Buskerud fylkeskommune har fordelt tilskudd til eldre fartøy, tekniske og industrielle kulturminner og kommunale kulturmiljøplaner.

Det er Riksantikvaren som fordeler potten for de statlige tilskuddsmidlene. 

Fylkeskommunen har ansvaret for å prioritere hvilke søkere som skal få tilskudd. Tildelingen har derfor ingen innvirkning på Buskerud fylkeskommunes egen økonomi.

Tilskudd til fartøyvern

Dampbåten D/S Tyrvi på Tyrifjorden - Klikk for stort bildeDampbåten D/S Tyrvi på Tyrifjorden

Ordningen skal bidra til å sikre, sette i stand og vedlikeholde fredete og vernede fartøy, slik at også kommende generasjoner får oppleve dem. 

Den flytende kulturarven vår har hatt stor betydning for utviklingen av det norske samfunnet, og mange av fartøyene kan fremdeles oppleves slik de var den gangen de var i vanlig bruk.

  • Dampbåten D/S Tyrvi på Tyrifjorden: 410 000 kroner

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Ordningen skal bidra til å sikre, sette i stand og vedlikeholde tekniske og industrielle kulturminner. 

Slike kulturminner er spor etter industri som har kulturhistorisk verdi, som for eksempel bygninger og produksjonslinjer med maskineri.

  • Kvernan Mølle i Flesberg: 400 000 kroner
Bilde av Kvernan Mølle - Klikk for stort bilde Hege Lindemark / Akershus fylkeskommune

Tilskudd til kommunale kulturmiljøplaner

Ordningen skal bidra til at kommunene lager egne kulturmiljøplaner. Slike kulturmiljøplaner inneholder en oversikt over verneverdige bygninger og kulturmiljø, og en plan for hvordan kommunen ønsker å ivareta disse.

  • Hol kommune: 100 000 kroner
  • Kongsberg kommune: 100 000 kroner
  • Ringerike kommune: 100 000 kroner

Neste frist for å søke tilskuddsmidler er 1. november 2024.