Over 9 500 ungdommer har fått skoleplass i Buskerud

– Hele 83 prosent av ungdommene har fått tilbud om skoleplass etter sitt første ønske, og det er veldig gledelig, sier inntaksleder Jørn Idar Ellingsen i Buskerud fylkeskommune.

Bilde av ungdommer på skolen - Klikk for stort bilde Buskerud fylkeskommune

Det er klart etter at hovedinntaket til videregående i Buskerud ble klart fredag 5. juli.

Søkerne får melding om skoleplass på SMS.

Nytt av året er også fritt skolevalg som inntaksordning. Dette gjør at ungdom kan søke på skoleplass i hele fylket.

Det er ikke ledige plasser etter at hovedinntaket er gjennomført. Inntakskontoret erfarer at en del takker nei til skoleplass, og at flere søkere vil få tilbud i neste inntaksoppdatering.

– Det er viktig at alle søkerne svarer innen fristen 13. juli. Det gjelder både de som har fått et tilbud og de søkerne som kun mottar tilbud om plass på venteliste, poengterer inntakslederen.

De som ikke svarer innen fristen, mister skoleplassen og eventuell ventelisteplass.

Søkere som har registrert forhåndssvar på sin søknad, behøver ikke å svare på tilbudet nå, med mindre de skal endre tidligere svar.

Søkere uten ungdomsrett i Buskerud har ikke fått tilbud om plass i denne omgang. Disse søkerne vil først få et tilbud når alle med ungdomsrett har fått et tilbud.

Neste inntak vil være klart 23. juli med svarfrist den 31. juli.

Søkertallene inkluderer søkere fra Jevnaker og Lunner. Buskerud har en samarbeidsavtale med Akershus om å ta inn elever fra disse kommunene.

Buskerud fylkeskommune: videregående opplæring

  • Fylkeskommunen eier 12 videregående skoler
  • 9 900 elever
  • UngInvest AIB
  • Fire sentre for voksenopplæring
  • 1 250 lærebedrifter
  • 2 200 lærlinger og lærekandidater