Anskaffelser i Akershus, Buskerud og Østfold - ANSKA KO

ANSKA KO er en felles anskaffelsesorganisasjon for fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. Samarbeidet ble opprettet i forbindelse med oppdeling av Viken fylkeskommune med virkning fra 2024.

Formålet med samarbeidet er å dekke fylkeskommunenes behov for anskaffelsestjenester på en profesjonell og effektiv måte. Samarbeidet skal utnytte stordriftsfordelene ved samordning av felles anskaffelsesbehov, samt støtte fylkeskommunenes strategiske mål.

Bærekraft

Organisering

ANSKA KO er inndelt i seksjoner.

Generell kontaktinformasjon