Ønsker innspill om fylkets utvikling

Med hjerte for Buskerud – regional planstrategi er nå på høring. Det er åpent for alle å komme med innspill.

Bilde av politikere i møte - Klikk for stort bildeFylkesutvalget i Buskerud vedtok tirsdag 7. mai å sende forslag til ny regional planstrategi på høring. Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

Regional planstrategi, «Med hjerte for Buskerud», er fylkeskommunens felles veikart mot en attraktiv region.

Den peker på viktige utviklingstrekk, og hva som er de mest sentrale utfordringene og mulighetene Buskerud står overfor i årene som kommer. 

Høring: Regional planstrategi for Buskerud, 2024-2027

Forside dokument regional planstrategi - Klikk for stort bilde

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H) ønsker å invitere Buskerudsamfunnet til å gi innspill til en ny kurs for Buskerud. 

– Vi skal være en region med utviklingsoptimisme, og vi skal sammen med kommunene, bygge en region hvor det er godt å leve, bo, komme på besøk og jobbe, sier fylkesordføreren.

Buskerudkonferansen i januar, og oppfølgingen av den har definert felles utfordringsområder.

Vi trenger mer innenforskap.

– Vi trenger mer innenforskap, flere hender, vi må satse på teknologi og infrastruktur for å øke verdiskapingen, og økt prioritering av klima, miljø og beredskap, fortsetter han.  

Buskerud er mangfoldig

Regional planlegging skal se regionale mål og lokale behov i sammenheng, og skape et felles grunnlag for interessepolitisk samarbeid.

Buskerud er mangfoldig, og har kommuner med ulike forutsetninger og fortrinn. Hva som er gode og riktige løsninger, vil i mange tilfeller variere. 

– Hallingdal, Kongsbergregionen, Ringerike og Drammensregionen har alle særegne styrker og muligheter. Gjennom å tilpasse løsninger der det er nødvendig, og samarbeide på områder der vi får til mer sammen enn hver for oss, kan vi skape positiv utvikling i hele fylket.

Viktige innspill

Regional planstrategi skal ligge til grunn for statlig, regional og kommunal planlegging i regionen.

– Fylkesutvalget ønsker innspill slik at vi kan utvikle et effektivt regionalt planverk som er nyttig og relevant for å nå de målene vi har satt oss.

– Her er perspektiv og erfaringer fra kommunene og andre viktige samfunnsaktører i Buskerud svært viktig, understreker fylkesordføreren.

Forslaget til regional planstrategi, 2024-2027, er nå lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Det er åpent for alle å komme med høringsinnspill.

Alle innspill blir vurdert, og endelig forslag til planstrategi skal til endelig behandling i fylkestinget i Buskerud i oktober.